Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Φίλιππος Β΄

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Φίλιππος Β΄ στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Φίλιππος Β΄, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αρχαία Μακεδονία

Είναι πολύ πιθανόν να αναρωτηθεί κάποιος, που θα πέσει στα χέρια του αυτό το έργο, "γιατί ένα ακόμα βιβλίο για την Μακεδονία"; Απαντώ τηλεγραφικά: 1. Για να υπάρχει ένα εύχρηστο και συνοπτικό βιβλίο με όλα τα νεώτερα στοιχεία και πληροφορίες που διαθέτουμε σήμερα, που θα μπορεί να αγοράσει ο καθέ...

Argilos, A Hitorical and Nomismatic Study

The monograph "Argilos, A Historical and Numismatic Study", inaugurating the series Kerma, presents for the first time the political and economic history of ancient Argilos. The city was a colony of settlers from the island of Andros and it was founded on the coast of Bisaltia, between the Strymon r...

Συμβολή στην οικονομική ιστορία του βασιλείου της αρχαίας Μακεδονίας (6ος-3ος αιώνας π.Χ.)

(...) Ως εκ τούτου, στην παρούσα μελέτη, εκτός από την κατάθεση υποβοηθητικών στοιχείων για την προσέγγιση του θέματος, θα επιχειρηθεί πρωτίστως, σε μορφή διαχρονικού πίνακα (βλ. στο τέλος του βιβλίου) και με έμφαση τους κλασικούς και πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους, η παράθεση όλων εκείνων των χρονο...

Φίλιππος Β΄ ο Μακεδών

Ο Φίλιππος Β' ήταν άραγε ένας ιμπεριαλιστής που ήθελε να στερήσει την ελευθερία από την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως τον κατηγορούσε ο Δημοσθένης, ένας καιροσκόπος που εκμεταλλεύτηκε κυνικά τις περιστάσεις και την τύχη για να πετύχει τους σκοπούς του; Ή μήπως ήταν ένας βασιλιάς που επιδίωκε απλώς να ενώσει...

Μακεδονική ιστορία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μακεδονική ιστορία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μακεδονική ιστορία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η μέχρι Φιλίππου αρχαία ιστορία της Μακεδονίας

Ο Γερμανός ιστορικός Όθων 'Aβελ (Otto Abel, 1824-1854), διπλωμάτης και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Βόννης (συνέβαλε στα Monumenta Germaniae Historica και ήταν δάσκαλος του Heinrich von Treitschke), δημοσιεύει εδώ τη συμβολή του στην πολεμική γύρω από την ελληνικότητα ή μη των αρχαίων Μακεδόνων, πο...

Μακεδονίς Γη

"... όπου θα δεις χιονόλευκες γίδες με λαμπερά κέρατα να κοιμούνται, στα χώματα εκείνης της γης, θυσίασε στους τρισμακάριστους θεούς και χτίσε το άστυ μιας πόλης" (Διόδωρος, 17.16.1.1) Ο χρησμός που δόθηκε κατά τον μύθο στον Περδίκκα Α' αναφέρεται στην ίδρυση των Αιγών, συσχετίζοντας το όνομα...

Περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων

Ο διάσημος Έλληνας γλωσσολόγος Γεώργιος Ν. Χατζιδάκις (1848-1941), καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποδεικνύει εδώ με γλωσσολογικά τεκμήρια την ελληνικότητα των Αρχαίων Μακεδόνων (και κατ' επέκταση του γεωγραφικού χώρου όπου αυτοί κατοικούσαν). Δεδηλωμένος σκοπός του συγγραφέα είναι να ανατρέψει...

Στους αργυρασπίδες του Μεγαλέξανδρου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στους αργυρασπίδες του Μεγαλέξανδρου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στους αργυρασπίδες του Μεγαλέξανδρου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η ελληνικότητα των αρχαίων Μακεδόνων

Ελλιπής έρευνα της αρχαίας ιστορίας σας και πολιτικές σκοπιμότητες διαμόρφωσαν τη θεωρία ότι η Μακεδονία δεν ήταν ποτέ ελληνική χώρα ούτε οι Μακεδόνες γνήσιοι Έλληνες. Μέσω της διδασκαλίας αυτής αφενός μεν στερούσαν από την ελληνική ιστορία πράξεις ενδοξότατες και σπουδαιότατες για ολόκληρη σχεδόν τ...

Αγωγή και εκπαίδευση των αρχαίων Μακεδόνων

Η θεματική του βιβλίου ασχολείται με πτυχές της καθημερινής ζωής των Μακεδόνων, μέσα από την παρουσίαση και ανάλυση των θεσμών, την ηθών και εθίμων των θρησκευτικών παραδόσεων, του τρόπου ζωής και της καλλιτεχνικής παιδείας τους. Ασχολείται επίσης με τον άγνωστο μέχρι τώρα τομέα της εκπαίδευσης στη ...

Η ελληνική ταυτότητα των αρχαίων Μακεδόνων

Ο ακάματος φιλόλογος Αθανάσιος Χρ. Σακαλής μας έδωσε έναν έκτο τόμο συγγραφικής εργασίας υπερτετρακοσίων σελίδων. Ο συγγραφέας εξετάζει υπερχίλια μακεδόνικα ονόματα και τα αντιστοίχισε με αντίστοιχα Ελλήνων από άλλες Ελληνικές περιοχές με σαφή πρόθεση και με ικανοποιητικότατο αποτέλεσμα να εξαίρει τ...

Κοινωνικές και πολιτιστικές σχέσεις των Μακεδόνων και των άλλων Ελλήνων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κοινωνικές και πολιτιστικές σχέσεις των Μακεδόνων και των άλλων Ελλήνων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κοινωνικές και πολιτιστικές σχέσεις των Μακεδόνων και των άλλων Ελλήνων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η καταγωγή των Αρχαίων Μακεδόνων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η καταγωγή των Αρχαίων Μακεδόνων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η καταγωγή των Αρχαίων Μακεδόνων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μακεδονίς

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μακεδονίς στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μακεδονίς, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων

[...] Νοείτε δ' οίκοθεν, ότι, αν και καλύπτεται σήμερον η περικλεής Μακεδονία διά της σημαίας της Ελληνικής ελευθερίας, δεν έπαυσαν οι καλοθεληταί αυτής να έχωσι διαρκώς εστραμμένα επ' αυτής τα αρπακτικά τους βλέμματα. [...] Διά πάντων τούτων αποδεικνύεται πασιφανώς, ότι η Μακεδονία υπήρξεν αρχαιόθε...

Du caractère hellénique de la Macédoine

Il en est des nations illustres comme des grands hommes: leurs exploits et leurs revers sont egalement retentissants. Les Hellenes en sont le plus frappant exemple. Puis viennent les Italiens, qui ont ete pendant quinze siecles la proie d'une foule de conquerants; les Egyptiens encore esclaves; les...

Μακεδονίς

Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια δεν θα ήταν ίσως δυνατό να καταγραφεί με επάρκεια η καλλιτεχνική δραστηριότητα στο βασίλειο των αρχαίων Μακεδόνων. Η γνώση μας για το τμήμα αυτό του βορειοελλαδικού χώρου περιοριζόταν, εκ των πραγμάτων, σε λιγοστά και διάσπαρτα, μέσα στο χρόνο, μνημεία. Με τις ευρεία...

Al di là dell' Olimpo

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Al di là dell' Olimpo στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Al di là dell' Olimpo, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...