Βιβλία

Περίοδοι της τουρκικής γλώσσας και λογοτεχνίας

[...] Για τις περιόδους ή την ιστορία της τουρκικής γλώσσας και λογοτεχνίας η ελληνική βιβλιογραφία έχει να παρουσιάσει τις αξιόλογες μελέτες του Ευστράτιου Ζεγκίνη και του Ιωάννη Μπακιρτζή. Θεωρούμε ωστόσο επιβεβλημένη την περαιτέρω συστηματική καλλιέργεια της τουρκικής γλώσσας και λογοτεχνίας στα ...

Επιτομή της τουρκικής γραμματείας

Η επίτομη αυτή παρουσίαση της τουρκικής γραμματείας σκοπό έχει να εισαγάγει τον αναγνώστη στο πνεύμα της τουρκικής φιλολογίας και λογοτεχνίας, η οποία παρά το γεγονός ότι για αιώνες βρισκόταν κάτω από την αραβοπερσική επιρροή, έχει δώσει τα καθαρά δικά της σπουδαία δείγματα....

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...