Βιβλία

Η ρουμανική λογοτεχνία στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού

[...] Για τον προσδιορισμό και την κατανόηση του έργου του ποιητή, αρχικά, προτείνουμε ένα πιο περιεκτικό πλαίσιο των λογοτεχνικών ιδεολογιών της εποχής: περιοδικά, παρατάξεις, λογοτεχνικά ρεύματα, αρχές. Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κατανοήσουμε ευκολότερα τον ορίζοντα των ιδεών. Για να μπο...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...