Βιβλία

Μηχανολογικό σχέδιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μηχανολογικό σχέδιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μηχανολογικό σχέδιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μηχανολογικό σχέδιο

Σκοπός του βιβλίου είναι να δώσει τις πρώτες βάσεις της τεχνικής παρουσίασης των μηχανικών εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανονισμούς και παράλληλα να φέρει τους μελλοντικούς τεχνικούς σε τέτοια θέση, ώστε να σχεδιάσουν αλλά και να ερμηνεύσουν έτοιμα σχέδια. Η χρήση του Η/Υ γίνεται πλέον επιτακτική ανά...

Μηχανολογικό σχέδιο

Το βιβλίο αυτό δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των σπουδαστών του τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του ΤΕΙ Αθήνας. Θα φανεί όμως πάρα πολύ χρήσιμο και σε όλους εκείνους, οι οποίοι θα θελήσουν να ασχοληθούν με την τεχνική σχεδίαση. Το βιβλίο είναι δομημένο σε αυτοτελείς ενότητες, ώστε ο...

Μηχανολογικό σχέδιο

Περιέχει τα κεφάλαια: -Το τεχνικό σχέδιο, Γενικά -Κανονισμοί μηχανολογικού και δομικού σχεδίου. -Όργανα σχεδίασης, Οδηγίες για τη χρήση τους. -Το χαρτί σχεδίασης. -Κλίμακες. -Είδη και πάχη γραμμών. Χρήση. -Γραφή. -Διάφορες γεωμετρικές κατασκευές. -Η χρυσή τομή. -Κατασκευή διαφόρων ...

Κανονισμοί μηχανολογικού σχεδίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κανονισμοί μηχανολογικού σχεδίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κανονισμοί μηχανολογικού σχεδίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θέματα μηχανολογικού σχεδίου

Το βιβλίο αυτό έχει κύριο στόχο να καταστήσει τον αναγνώστη (μαθητή, σπουδαστή, φοιτητή, εκπαιδευτικό), ικανό να κατανοήσει, να εφαρμόσει, να συνθέσει, να αναλύσει, και να αξιολογήσει στο σύνολό τους τις βασικές λειτουργίες του μηχανολογικού σχεδιασμού. Αποτελεί τη συνέχεια του βιβλίου Μηχανολογικό ...

Μηχανολογικό σχέδιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μηχανολογικό σχέδιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μηχανολογικό σχέδιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μηχανολογικό σχέδιο

Στο βιβλίο αυτό καταβλήθηκε προσπάθεια να παρουσιαστούν με τρόπο απλό και παραστατικό οι κανόνες σχεδίασης και δίδονται πολλά παραδείγματα ώστε να γίνουν αυτοί εύκολα και γρήγορα κατανοητοί. Περιγράφονται περιληπτικά και δίδονται πίνακες των βασικών στοιχείων μηχανών, ώστε ο μελετητής να βρει εύκολ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...