Βιβλία

Πολυπολιτισμικές οδύσσειες

Το έργο του Kymlicka αντιπροσωπεύει μία σημαντική απόπειρα αντιμετώπισης των ζητημάτων που θέτει η πολυπολιτισμικότητα από μία κριτικά φιλελεύθερη προοπτική. Το έργο αυτό, εστιάζοντας σε πληθώρα περιπτώσεων, διερευνά και τα γενικότερα ζητήματα που θέτουν οι σχέσεις μεταξύ του οικουμενικού χαρακτήρα ...

Ιστορικές προσεγγίσεις της πολυπολιτισμικότητας

Περιεχόμενα: - Κ. Α. Βακαλόπουλος, "Μακεδονική εντοπιότητα και βαλκανικός περίγυρος.Το αμφίδρομο φαινόμενο". - Κλ. Δρούγκα, "Ο ρόλος της εκπαίδευσης στους εθνικούς προσανατολισμούς.Το παράδειγμα των Ελλήνων της Θράκης". - Κλ. Δρούγκα, "Όψεις των Ελληνικών εθνικών στοχεύσεων στην εκπαίδευση του...

Πολυπολιτισμικότητα; Όχι, ευχαριστώ!

Σκοπός του βιβλίου αυτού δεν είναι να αντικρούσει την «πολυπολιτισμικότητα» ως θεωρητικό κατασκεύασμα καθώς, όπως υπογραμμίζει και ο καθηγητής Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Duke Edward Tiryakian, "δεν υπάρχει επιστημονική μέθοδος που να παρέχει κριτήρια βάσει των οποίων μια κοινωνική φιλοσοφία...

Το σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πολιτισμική και πολυπολιτισμική συμβουλευτική

Οι παραδοσιακές θεωρίες συμβουλευτικής αποδεικνύονται ανεπαρκείς για το χειρισμό των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα πολιτισμικών και εθνικών μειονοτήτων. Κεντρικός άξονας του βιβλίου είναι η ανάδειξη της σημασίας μιας πολιτισμικά ευαίσθητης συμβουλευτικής προσέγγισης γι' αυτά τα άτομα. Πρόκ...

Δράσεις και πολιτικές της Unesco

Το βιβλίο πραγματεύεται αφενός ένα γνωστό ανά την υφήλιο Παγκόσμιο Oργανισμό, την UNESCO, αλλά συγχρόνως και άγνωστο στο ευρύ μη εξειδικευμένο κοινό, αφετέρου δε, μας παραπέμπει στα νέα μονοπάτια της χάραξης ειδικών πολιτικών και τρόπων προγραμματισμού της Εκπαίδευσης, στις πολυπολιτισμικές κοινωνίε...

Διαπολιτισμικότητα, παγκοσμιοποίηση και ταυτότητες

Η έννοια της παγκοσμιοποίησης έχει γίνει τόσο αμφίσημη και αμφιλεγόμενη, ώστε είναι αδύνατον να την ορίσουμε χωρίς να εμπλακούμε στη διαμάχη αναφορικά με τη φύση και τη σημασία των φαινόμενων με τα οποία αυτή συνήθως συνδέεται. Ακόμα όμως, και ένας σχετικά ουδέτερος, περιγραφικός ορισμός της παγκοσμ...

Το τέλος μιας ουτοπίας

Σκοπός του βιβλίου αυτού δεν είναι να αντικρούσει την «πολυπολιτισμικότητα» ως θεωρητικό κατασκεύασμα καθώς, όπως υπογραμμίζει και ο καθηγητής Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Duke Edward Tiryakian, «δεν υπάρχει επιστημονική μέθοδος που να παρέχει κριτήρια βάσει των οποίων μία κοινωνική φιλοσοφία εί...

Εμπειρίες διαπολιτισμικών δράσεων

Η παρούσα έκδοση, την οποία επιμελήθηκε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης "Διακρατικότητα" της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας "Equal Ακτινεργία", Β΄ κύκλος υλοποίησης, Μέτρο 5.1., υποστήριξη της Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης των...

Ξένοι, θεοί και τέρατα

Tο "Ξένοι, θεοί και τέρατα" είναι μια συναρπαστική περιήγηση στον τρόπο που η ανθρώπινη ταυτότητα μορφοποιείται από τις τρεις αυτές, ισχυρές αλλά συνάμα αινιγματικές, δυνάμεις. O Richard Kearney εξερευνά το ερώτημα της σχέσης με τον "Άλλο" μεταβαίνοντας, κεφάλαιο το κεφάλαιο, από τη φιλοσοφία κα...

Πολυπολιτισμικότητα και θρησκευτική ελευθερία

Όσο μελετά κανείς τα θέματα της πολυπολιτισμικότητας και της θρησκευτικής ελευθερίας, τόσο περισσότερο διαπιστώνει ότι ανοίγονται μπροστά του νέες διαστάσεις τους. Ιδίως κατανοεί ότι βασικές αρχές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του μοντέρνου κόσμου, όπως ανεκτικότητα, σεβασμός του άλλου, ελεύθερη ανάπ...

Alter ego

Στην κοινωνία στην οποία ζούμε προσπαθούμε να εκφράσουμε την ατομικότητά μας που μάς διακρίνει από τους άλλους. Παράλληλα, όμως, συνδεόμαστε με τους άλλους με δεσμούς αλληλεγγύης. Η ταυτότητά μας προβάλλει ως το αινιγματικό προϊόν δύο αντίρροπων δυνάμεων που μας κάνουν να μην μπορούμε να πούμε "εγώ"...

Τοπικός χώρος και πολυπολιτισμικότητα

Το ζήτημα της πολυπολιτισμικότητας και οι στρατηγικές αντιμετώπισης των διαπολιτισμικών ζητημάτων και της κοινωνικής ένταξης βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο των συζητήσεων, ειδικά σε σχέση με τοπικές κοινωνίες στις οποίες συνυπάρχουν ετερογενείς -εθνοτικά, θρησκευτικά και πολιτισμικά- ομάδες, με ρευ...

Η συμβολή της Unesco και των άλλων διεθνών οργανισμών στη διαμόρφωση της διαπολιτισμικής διάστασης της ελληνικής παιδείας

To φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, το οποίο καλύπτει μια ποικιλία γεγονότων που χαρακτηρίζουν μια ολοκληρωμένη παγκόσμια οικονομία: εμπόριο, βραχυπρόθεσμες ροές κεφαλαίων, άμεσες ξένες επενδύσεις, μετανάστευση, αλλαγές στις πολιτικές της παιδείας, πολιτισμική σύγκλιση και άλλα έχει άμεσο και έμμεσο ...

Η κατάκτηση της Αμερικής

"Θέλω να μιλήσω για την ανακάλυψη του άλλου και το εγώ... Μπορούμε να ανακαλύψουμε τους άλλους σ' εμάς, να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν αποτελούμε μια υπόσταση ομοιογενή και ριζικά ξένη προς όλα όσα δεν είναι εμείς: το εγώ είναι ένας άλλος. Οι άλλοι όμως είναι επίσης ο καθένας και ένα εγώ..." "Επέλεξ...

Η Ελλάδα των πολιτισμών

Το βιβλίο αυτό προέκυψε από την ανάγκη να ενισχυθεί το μάθημα Επιλογής που διδάσκω στο Πανεπιστήμιο με κεντρικό θέμα: "Το πρόβλημα των ομογενών παλιννοστούντων και των αλλογενών προσφύγων στην Ελλάδα". Στόχος μας είναι να προσεγγίσουμε την εικόνα της σημερινής προσφυγικής και πολυπολιτισμικής Ελλάδ...

Πολυπολιτισμός

Οι πολυπολιτισμικές - πολυφυλετικές - πολυθρησκευτικές κοινωνίες είναι συνοθύλευμα και συμφυρμός ανθρώπων διαφορετικού πολιτισμού, φυλής και θρησκείας. Το "μωσαϊκό" αυτό επιδιώκει να επιβάλει ο αδηφάγος καπιταλισμός - ιμπεριαλισμός, με σκοπό την επικράτηση της διαβόητης παγκοσμιοποίησης. Πολυπολιτισ...

Περί ανεκτικότητας

Η ανεκτικότητα παρέχει τη δυνατότητα ύπαρξης της διαφοράς. Η διαφορετικότητα έχει ανάγκη από την ανεκτικότητα. Ο συγγραφέας, αναλύει μέσα από ιστορικές αναδρομές και πολιτικές συγκρίσεις πως η σημερινή ανοικτή κοινωνία συμπεριλαμβάνει στο εσωτερικό της κλειστές κοινωνίες. Σε μια Ελλάδα όπου οι δικοί...

Πολυπολιτισμικότητα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πολυπολιτισμικότητα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πολυπολιτισμικότητα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...