Βιβλία

Η αρχιτεκτονική μιας εκατονταετίας: Θεσσαλονίκη 1912-2012

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η αρχιτεκτονική μιας εκατονταετίας: Θεσσαλονίκη 1912-2012 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η αρχιτεκτονική μιας εκατονταετίας: Θεσσαλονίκη 1912-2012, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τα νεοκλασσικά των Σερρών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τα νεοκλασσικά των Σερρών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τα νεοκλασσικά των Σερρών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πρέσπες

Η μελέτη της περιοχής και της λεκάνης των Πρεσπών, που παρουσιάζεται στην παρούσα έκδοση, έρχεται να συμπληρώσει ένα κενό. Αυτό της γνώσης της περιοχής και του λαϊκού πολιτισμού, που αναπτύχθηκε και εξελίχτηκε σ' αυτό το περιβάλλον υπό συνθήκες εργαστηριακής απομόνωσης θα λέγαμε. Η προσέγγιση και ε...

Αρχιτέκτονες του 20ού αιώνα

Η έκδοση του βιβλίου της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής Εταιρείας "Αρχιτέκτονες του 20ού αιώνα", αποτελεί ένα άξιο μνείας επιστημονικό και εκδοτικό γεγονός. Σκιαγραφώντας τη διαδρομή και το έργο πενήντα διπλωματούχων αρχιτεκτόνων-μηχανικών, που σταδιοδρόμησαν κατά το Μεσοπόλεμο και τις δύο πρώτες μεταπολε...

Greek Architects in the Ottoman Empire

The national representatives of the member states involved in management of the Euromed II programme Patrimoines Partages, dedicated to the architectural heritage of the Mediterranean (1850-1950), proposed that a number of monographs be published on subjects related to the theme of the programme. Th...

Έλληνες αρχιτέκτονες στην οθωμανική αυτοκρατορία

Τα δημόσια και τα ιδιωτικά κτίρια μιας ιστορικής περιόδου και μιας περιοχής δεν δηλώνουν μόνο την αισθητική αντίληψη του δημιουργού τους. Έχουν να πουν πολλά για το οικονομικό, ταξικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο της συγκεκριμένης περιόδου και περιοχής. Ο αρχιτέκτονας Βασίλης Κολώνας κοιτάζ...

Δοκίμια για τη νέα ελληνική αρχιτεκτονική

Η ελληνική αρχιτεκτονική του 19ου και 2ού αιώνα είναι παραγνωρισμένη τόσο από τους αρχιτέκτονες όσο και από τον απλό κόσμο, επειδή επισκιάζεται σε μεγάλο βαθμό από το κλασικό παρελθόν της. Το βιβλίο "Δοκίμια για τη νέα ελληνική αρχιτεκτονική" της Ελένης Φέσσα - Εμμανουήλ, έρχεται να ανατάξει αυτό το...

Ιστορία της ελληνικής αρχιτεκτονικής

Το βιβλίο αυτό προτείνει μια νέα, κριτική ανάγνωση της αρχιτεκτονικής του 20ού αιώνα στην Ελλάδα. Καταγράφει μεθοδικά πρωταγωνιστές, γεγονότα και αρχιτεκτονικά επιτεύγματα στο πλαίσιο μιας οργανικής ιστοριογραφικής σύνθεσης που επιδιώκει να αναδείξει διαχρονικές αξίες και πρότυπα αναφοράς για τον ση...

Η Τήνος μέσα από τη ζωή και το θάνατο

[...] "Η λαϊκή τέχνη απλώνεται σε όλους τους τομείς της ζωής που μπορούν να εκφραστούν με το καλλιτεχνικό αίσθημα: απ' τη διαισθητική σύλληψη του αφηρημένου, ίσαμε την οικοδομική νόηση του πραγματικού. Είναι η τέχνη που εκδηλώνεται, κυρίως στις σύμφυτες με τις απαιτήσεις της ζωής στη συνεχή της ανέλ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...