Βιβλία

Το εθνικό μονοπάτι GR 31: Πάτρα - Αρχαία Ολυμπία

Περιγραφή του Εθνικού μονοπατιού 31 από την Πάτρα στην Αρχαία Ολυμπία. Εκτός των αναλυτικών περιγραφών βήμα - βήμα και των χαρτών που τις συνοδεύουν σε κλίμακα 1:25.000, υπάρχουν περιγραφές των βουνών καθώς και ιστορικά στοιχεία των περιοχών που διασχίζει το μονοπάτι. Συνοδεύεται από χάρτη όλης ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...