Βιβλία

Τελικά φταίει ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής;

Από την ψήφιση του Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής (5 Μαΐου 2010) υπήρξαν εντονότατες αντιδράσεις και εντός και εκτός Κοινοβουλίου. Σε λίγους μήνες το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού απέδιδε την ύφεση, αλλά και οποιαδήποτε άλλη αρνητική είδηση στη χώρα, στη δημοσιονομική προσαρμογή. Όμως...

Δημοσιονομικά ζητήματα

Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπάγεται όπως και για κάθε κράτος-μέλος δικαιώματα και υποχρεώσεις και για τη χώρα μας. Μια πολύ σημαντική ωφέλεια που αποκομίζει η Ελλάδα από την συμμετοχή της στην Ε.Ε. είναι η παροχή σημαντικών χρηματικών κεφαλαίων για την ανάπτυξη με σκοπό την σύγκ...

Εισαγωγή στη δημοσιονομική πολιτική

Στο βιβλίο αυτό εξετάζονται οι μέθοδοι και τα μέσα που χρησιμοποιούν οι δημόσιοι φορείς για να προωθήσουν δύο μακροοικονομικούς στόχους: τη σταθεροποίηση της οικονομίας, δηλ. τον περιορισμό της ανεργίας και του πληθωρισμού, και την οικονομική μεγέθυνση. Η σχετική διερεύνηση, που γίνεται στο πλαίσιο ...

Εισαγωγή στη δημοσιονομική πολιτική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στη δημοσιονομική πολιτική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στη δημοσιονομική πολιτική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...