Βιβλία

Εργασίες προστασίας μνημείων και καταπολέμησης της αρχαιοκαπηλείας

Η παρούσα μελέτη εστιάζεται σε δύο κυρίως αντικείμενα: Το πρώτο μέρος εστιάζει σε ένα σχετικά ανεπεξέργαστο ζήτημα, το οποίο είναι η, ιδίως τεχνικής φύσεως, προστασία των μνημείων. Αυτό συνεπάγεται μια ενασχόληση με τις διάφορες κατηγορίες εργασιών που μηχανικοί, συντηρητές ή άλλοι ειδικοί είναι αρ...

Νομικό καθεστώς μνημείων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νομικό καθεστώς μνημείων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νομικό καθεστώς μνημείων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Προστασία αρχαιοτήτων και θρησκευτικά μνημεία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Προστασία αρχαιοτήτων και θρησκευτικά μνημεία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Προστασία αρχαιοτήτων και θρησκευτικά μνημεία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...