Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 2 απο 3
Γονείς, μαθητές: ταξικοί και επαγγελματικοί προσδιορισμοί

Οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές κατευθύνσεις αλλά και οι βλέψεις των μαθητών και των οικογενειών τους, δεν είναι αποτέλεσμα ούτε φυσικών ικανοτήτων, ούτε αξιοκρατικής αξιολόγησης. Είναι αποτέλεσμα κοινωνικών παραγόντων. Στο καπιταλιστικό σύστημα το σχολείο με τον επιλεκτικό του χαρακτήρα αναπαρά...

Οι μουσουλμανικές μειονότητες της Θράκης και οι ελληνοτουρικές σχέσεις από τη συνθήκη της Λωζάννης μέχρι σήμερα

Οι μουσουλμανικές μειονότητες της Θράκης αποτελούν ένα ιδιόμορφο κοινωνικό σύνολο με ένα δικό του πολύ ιδιαίτερο σύστημα αξιών. Η εκπαίδευση, η πολιτική, οι οικονομικές σχέσεις, η θρησκεία είχαν, ως παράγοντες διαμόρφωσης της σημερινής κατάστασης, ένα μεγάλο ειδικό βάρος. Η εκπαίδευση των Μουσουλμα...

Η ένταξη των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στο γυμνάσιο

Η αλλαγή στη σύσταση της ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία χρόνια λόγω της ύπαρξης σημαντικού αριθμού μεταναστών επέφερε αλλαγές και στη λειτουργία της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η αύξηση των παλιννοστούντων και των αλλοδαπών μαθητών στην εκπαίδευση άλλαξε – εμπλούτισε την εικόνα της παραδοσιακής ελλη...

Εκπαίδευση και έλεγχος του χώρου: Από το Οθωμανικό Μιλλέτ στο ελληνικό κράτος του Μεσοπολέμου

Το βιβλίο αυτό αναλύει το ρόλο της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής στον έλεγχο του κοινωνικοοικονομικού και εθνικού χώρου την περίοδο από τις ελληνορθόδοξες κοινότητες του ορθόδοξου μιλλέτ στη Μικρά Ασία έως και την κοινοβουλευτική ή τη μεταξική εποχή στην Ελλάδα του μεσοπολέμου. Αντιλαμβάνεται το...

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Μύθοι και πραγματικότητες

Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες -και πιο συγκεκριμένα, μετά την κατάργηση του θεσμού του επιθεωρητή- όταν και μόνο ψιθυρίζεται στα σχολεία η λέξη αξιολόγηση, έχουμε... περίπου πόλεμο. Όμως... δεν έχουμε αληθινό πόλεμο με στρατούς, ηρωικές συνδικαλιστικές πράξεις και ηρωικώς πεσόντες υπουργούς, απλά έ...

Εκπαιδευτική πολιτική και Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (1946-1967)

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται ο ρόλος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος ως ομάδας πίεσης στη σύλληψη, διαμόρφωση, θεσμοθέτηση και εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του ελληνικού κράτους την περίοδο 1946 έως 1967. Στόχος της εργασίας είναι η συστηματική διερεύνηση του βαθμού επιρροής του εκπαι...

Αγορά εργασίας, κατάρτιση, διά βίου μάθηση και απασχόληση

Ο ανά χείρας τόμος αναζητά τους όρους (ανα)συγκρότησης της σχέσης απασχόλησης και κατάρτισης ειδικά την τελευταία δεκαετία (με έμφαση στην ελληνική περίπτωση). Πρόκειται για μια πολυπρισματική, διεπιστημονική προσέγγιση στις βασικές διαστάσεις αυτής της σχέσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο ζήτημ...

Η προσέγγιση των σχέσεων εργασίας (projects)

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η προσέγγιση των σχέσεων εργασίας (projects) στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η προσέγγιση των σχέσεων εργασίας (projects), μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στην παγκόσμια αναπτυξιακή εκπαίδευση

Σε έναν κόσμο που αποκτά ολοένα και περισσότερο χαρακτηριστικά αμοιβαίων εξαρτήσεων, το ενδιαφέρον και ο προβληματισμός γύρω από θέματα όπως η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η βία, η φτώχεια και η ανισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η μετανάστευση, η μισαλλοδοξία και η ξενοφοβία δεν αφορούν μια χώρα,...

Το ντροπαλό παιδί

Η διεθνής βιβλιογραφία εστιάζεται στη διασαφήνιση της έννοιας της ντροπαλότητας σε επίπεδο θεωρητικό, στους πιθανούς αιτιολογικούς παράγοντες εμφάνισής της αλλά και στις ακραίες μορφές της, όπως η κοινωνική φοβία. Η ντροπαλότητα στο χώρο του σχολείου, ως αντικείμενο, έχει αρχίσει να διερευνάται ...

Ακούμε, διαβάζουμε, σκεφτόμαστε

[...] Ο στόχος του συγκεκριμένου εγχειριδίου για την ανάγνωση είναι η ενοποίηση της ανάγνωσης με τα ακαδημαϊκά μαθήματα που παρακολουθούν ή θα παρακολουθούν οι φοιτητές: ρωσική λογοτεχνία, πολιτισμός, εθνογραφία, λαογραφία κτλ. Η δυνατότητα της χρήσης της ανάγνωσης για την εκμάθηση των άλλων αντικει...

Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συμπεριληπτική εκπαίδευση και βελτίωση σχολείων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συμπεριληπτική εκπαίδευση και βελτίωση σχολείων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συμπεριληπτική εκπαίδευση και βελτίωση σχολείων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πειραματισμός τάξης για διδασκαλία με ομάδες μαθητών

Στο βιβλίο αυτό καταγράφεται και σχολιάζεται ο πειραματισμός δύο εκπαιδευτικών σχολείου της Δυτικής Αθήνας, του 2oυ Γυμνασίου Πετρούπολης, οι οποίες με τη συνεργασία του διευθυντή τους αποφάσισαν να μετακινηθούν από την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική διδασκαλία και να υιοθετήσουν την κατά ομάδες σχολικ...

Το σχολείο του μέλλοντος

Σίγουρα, µε το βιβλίο του κύριου Στυλιανίδη συµπληρώνεται ένα µεγάλο κενό στην, οµολογουµένως φτωχή ακόµα, ελληνική βιβλιογραφία στον επιστηµονικό αυτό χώρο που τώρα αναπτύσσεται στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Πρόκειται για την πρώτη ερευνητική προσπάθεια που αξιοποιεί την τεχνική Delphi στον κυπρια...

Πρόσθεση όχι αφαίρεση, πολλαπλασιασμός όχι διαίρεση

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει μέρος των περιεχομένων ενός πολύχρονου συλλογικού έργου εκπαιδευτικής παρέμβασης με στόχο τη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης του μαθητικού πληθυσμού της μειονότητας στη Θράκη. Η μεταρρυθμιστική αυτή προσπάθεια περιέχει τη δημιουργία εναλλακτικού εκπαιδευτικού υλικού για το δη...

Ζητήματα πολιτικής της εκπαίδευσης στην Κρήτη στις αρχές του 20ού αιώνα

Η μελέτη αυτή αναλύει αρχειακό υλικό των αρχών του 20ού αιώνα στην Κρήτη, το οποίο αναφέρεται σε καίρια ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής, ιδιαίτερα στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα σημεία που χρησιμοποιείται η συγκρ...

Ευρωπαίοι εκπαιδευτικοί ως κρίσιμοι αποδέκτες της εκπαιδευτικής πολιτικής χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η συγκριτική μελέτη του Κωνσταντίνου Καρρά διερευνά τις κοινωνικές αναπαραστάσεις Ευρωπαίων εκπαιδευτικών (Σουηδών, Άγγλων, Γερμανών, Κυπρίων και Ελλήνων) δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο έργο και τον ρόλο τους σήμερα. Το έργο και ο ρόλος αυτός -όπως φαίνεται από την ανάλυση των δεδομένων της έρευν...

Η εκπαιδευτική πολιτική των διεθνών οργανισμών

Το ενδιαφέρον των Διεθνών Οργανισμών για την εκπαίδευση εμφανίζεται αμέσως μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου με την ίδρυση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και της UNESCO. Αρχικά η εκπαίδευση συνδυάστηκε με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου. Στο δεύτε...

Ανθρώπινα συστήματα και θεωρία του χάους

Τις τελευταίες δεκαετίες κυκλοφορούν στον ελληνικό χώρο σημαντικές εργασίες ξένων αλλά και Eλλήνων συγγραφέων σχετικά με πολύπλοκες θεωρίες ανάμεσα στις οποίες είναι και η θεωρία του χάους. Με τον τρόπο αυτό το νεοελληνικό αναγνωστικό κοινό έχει εξοικειωθεί με τη βασική ορολογία των θεωρίων του χάου...

Σελίδα αποτελεσμάτων 2 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...