Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Ασκήσεις μαθηματικών για οικονομολόγους

Μια συλλογή ασκήσεων που στόχο έχει να υποβοηθήσει τους φοιτητές των οικονομικών τμημάτων των πανεπιστημίων μας στην κατανόηση και την εμπέδωση των βασικών μαθηματικών εννοιών που χρησιμοποιεί η επιστήμη τους. Δεν υποκαθιστά το σύγγραμμα της θεωρίας αλλά χρησιμοποιείται παράλληλα με αυτό. Τα στοιχεί...

Μαθηματικά οικονομικής ανάλυσης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μαθηματικά οικονομικής ανάλυσης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μαθηματικά οικονομικής ανάλυσης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μαθηματικά για οικονομολόγους

Το βιβλίο αυτό χωρίζεται σε δύο μέρη. Το Α΄ μέρος περιλαμβάνει την ύλη που προβλέπετε στο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος Οικονομικά Μαθηματικά, αντικείμενο το οποίο διδάσκεται στα τμήματα των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι) της χώρας. Η ...

Οικονομικά μαθηματικά

Λένε πολλοί ότι ο κόσμος των Μαθηματικών είναι συναρπαστικός,κάποιοι άλλοι ότι τα μαθηματικά δεν είναι μόνο αυτοσκοπός αλλά και εργαλείο. Η αλήθεια αφήνεται στην κρίση του αναγνώστη... Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί μια συνολική προσέγγιση στις μαθηματικές και οικονομικές έννοιες. Συγκεκριμένα, ...

Μαθηματικές μέθοδοι στα οικονομικά

Το βιβλίο αυτό περιέχει μία εκτεταμένη και συστηματική παρουσίαση των μαθηματικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην οικονομική επιστήμη, καθώς και του τρόπου εφαρμογής τους κατά την ανάλυση επιμέρους οικονομικών προβλημάτων. Απευθύνεται σε σπουδαστές των επιστημών της οικονομίας και της διοίκησης, π...

Μαθηματικά για οικονομολόγους

Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζονται με τρόπο απλό και κατανοητό τα βασικά θεωρητικά θέματα της Γραμμικής Άλγεβρας και του Απειροστικού Λογισμού που καλύπτουν πεδία των Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Έγινε προσπάθεια ώστε η ύλη του βιβλίου να περιλαμβάνει τις απαραίτητες μαθηματικές...

Οικονομικά μαθηματικά

Περιεχόμενα: - Βασικές οικονομικές έννοιες - Αναλογίες - Ποσοστά - Μερισμός - Απλός τόκος - Προεξόφληση - Ισοδύναμα γραμμάτια - Ανατοκισμός - Ράντες - Δάνεια - Οικονομικές συναρτήσεις του Excel Τα Οικονομικά Μαθηματικά αποτελούν τη βάση για την κατανόηση των οικονομικών συναλλαγ...

Οικονομικά μαθηματικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οικονομικά μαθηματικά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οικονομικά μαθηματικά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στη διδακτική των οικονομικών

Θεωρώντας ότι ο καθηγητής με την επιλογή της κατάλληλης κατά περίπτωση διδακτικής μεθοδολογίας ενεργοποιεί το ενδιαφέρον και την ετοιμότητα των μαθητών για μάθηση, η "Εισαγωγή στη διδακτική των οικονομικών" αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο βοήθημα για όσους θελήσουν να διδάξουν οικονομικά μαθήματα. Η συμβο...

Μαθηματικές μέθοδοι στα οικονομικά

Ο τόμος αυτός καλύπτει θέματα στατικής βελτιστοποίησης, ανάλυσης δυναμικών συστημάτων και δυναμικής βελτιστοποίησης. Ειδικότερα, στα κεφάλαια 1 έως 3 παρουσιάζονται θέματα στατικής βελτιστοποίησης με περιορισμούς. Στα κεφάλαια αυτά περιλαμβάνεται ο κλασσικός προγραμματισμός, στον οποίο οι περιορισμο...

Μαθηματικές μέθοδοι στα οικονομικά

Το βιβλίο αυτό περιέχει μία εκτεταμένη και συστηματική παρουσίαση των μαθηματικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην οικονομική επιστήμη, καθώς και του τρόπου εφαρμογής τους κατά την ανάλυση επί μέρους οικονομικών προβλημάτων. Απευθύνεται σε σπουδαστές των επιστημών της οικονομίας και της διοίκησης π...

Οικονομικά μαθηματικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οικονομικά μαθηματικά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οικονομικά μαθηματικά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οικονομικά μαθηματικά και στοιχεία τραπεζικών εργασιών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οικονομικά μαθηματικά και στοιχεία τραπεζικών εργασιών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οικονομικά μαθηματικά και στοιχεία τραπεζικών εργασιών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οικονομικά μαθηματικά

Τα Οικονομικά Μαθηματικά ως κλάδος των εφαρμοσμένων μαθηματικών έχουν ως βασικό σκοπό τη μελέτη και τη λύση προβλημάτων οικονομικής πρακτικής. Το βιβλίο αυτό αποτελείται από δύο τεύχη και απευθύνεται κυρίως στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ. και δευτερεόντως στους μαθητές των Τ.Ε.Ε. και Ενιαίων...

Οικονομικά μαθηματικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οικονομικά μαθηματικά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οικονομικά μαθηματικά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οικονομικά μαθηματικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οικονομικά μαθηματικά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οικονομικά μαθηματικά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οικονομικά μαθηματικά

Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να δώσει στους Φοιτητές των Οικονομικών Σχολών των ΑΕΙ και στους Σπουδαστές της Σχολής Διοίκησης και Επιχειρήσεων των ΤΕΙ την κλασική θεωρία του Ανατοκισμού και των συναφών θεμάτων εμπλουτισμένη με πολλά πρακτικά παραδείγματα. Τα Οικονομικά Μαθηματικά είναι χρησιμότ...

Οικονομικά μαθηματικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οικονομικά μαθηματικά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οικονομικά μαθηματικά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μαθηματικές μέθοδοι στα οικονομικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μαθηματικές μέθοδοι στα οικονομικά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μαθηματικές μέθοδοι στα οικονομικά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μαθηματικές μέθοδοι στα οικονομικά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μαθηματικές μέθοδοι στα οικονομικά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μαθηματικές μέθοδοι στα οικονομικά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...