Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Συστήματα αυτομάτου ελέγχου

Αυτός ο τόμος αποτελεί βέβαια συνέχεια του πρώτου τόμου αλλά έχει και σχετική αυτοτέλεια. Πολλές έννοιες περιγράφονται ξανά περιληπτικά έτσι ώστε η ανάγκη για αναφορά στον πρώτο τόμο να περιορίζεται στο ελάχιστο. Έτσι αυτός ο τόμος αποτελεί ένα σχετικά αυτοτελές βιβλίο που πραγματεύεται τη σχεδίαση,...

Συστήματα αυτομάτου ελέγχου

Κατά κύριο λόγο το βιβλίο αυτό αναφέρεται σε συστήματα που έχουν μία είσοδο και μία έξοδο εκτός από την παράσταση συστημάτων με εξισώσεις κατάστασης όπου περιγράφονται και συστήματα που έχουν πολλές εισόδους και πολλές εξόδους. Ένας από τους στόχους αυτού του βιβλίου, πέρα από την εισαγωγή στην α...

Εισαγωγή στον αυτόματο έλεγχο: Θεωρία

Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί το θεωρητικό κορμό πολυτεχνειακών μου παραδόσεων εισαγωγικού μαθήματος πάνω στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου που δίδασκε ο συγγραφέας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καλύπτει θέματα ανάλυσης και σύνθεσης τόσο το...

Αναγνώριση συστημάτων και προσαρμοστικός έλεγχος

Το παρόν σύγγραμμα αναφέρεται σε δύο πολύ σημαντικές περιοχές της επιστήμης και της τεχνολογίας: Την αναγνώριση συστημάτων και τον προσαρμοστικό έλεγχο. Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί τον κορμό πολυτεχνειακών παραδόσεων εισαγωγικού μαθήματος πάνω στην αναγνώριση συστημάτων και τον προσαρμοστικό έλεγχο ...

Βέλτιστος έλεγχος, φίλτρου kalman, στοχαστικός έλεγχος

Τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου είναι σήμερα μια από τις σημαντικότερες περιοχές της επιστήμης και της τεχνολογίας . Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο αυτοματισμός είναι συνυφασμένος με την ανάπτυξη σχεδόν κάθε μορφή τεχνολογίας....

Συστήματα αυτόματου ελέγχου, Θεωρία και εφαρμογές

Τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου είναι σήμερα μια από τις σημαντικότερες περιοχές της επιστήμης και της τεχνολογίας....

Συστήματα αυτόματου ελέγχου, Θεωρία και εφαρμογές

Τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου είναι σήμερα μια από τις σημαντικότερες περιοχές της επιστήμης και της τεχνολογίας....

Ψηφιακά συστήματα αυτομάτου ελέγχου

Περιέχει: Πρόλογο, Εισαγωγή, Μετασχηματισμός Ζ, Παλμική Συνάρτηση Μεταφοράς, Διακριτοποίηση Συνάρτησης Μεταφοράς, Περιγραφή & Ανάλυση στο Χώρο Ανάλυσης, Ευστάθεια των Ψηφιακών Σ.Α.Ε. , Χρονική Απόκριση- Σφάλματα στη Νόμιμη Κατάσταση- Απόκριση Συχνότητας, Αντιστάθμιση Ψηφιακών Συστημάτων Ελέγχου, Ε...

Ασκήσεις συστημάτων αυτόματου ελέγχου

Το βιβλίο αυτό περιέχει ένα σημαντικό αριθμό από αντιπροσωπευτικές ασκήσεις, υποδειγματικά λυμένες, με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση και εμπέδωση του θεωρητικού μέρους του μαθήματος των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου. [...] (από τον πρόλογο του συγγραφέα)...

Εισαγωγή στη μαθηματική θεωρία σημάτων, συστημάτων και ελέγχου

Η "Μαθηματική Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου" (ΜΘΣΕ) είναι ένας αρκετά νέος κλάδος των εφαρμοσμένων μαθηματικών, η ηλικία του οποίου δεν ξεπερνά τα 50-60 χρόνια, ο οποίος έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με τη Μαθηματική Φυσική αλλά συγχρόνως πολλές και σημαντικές διαφορές. Αντικείμενο της ΜΘΣΕ εί...

Συστήματα αυτόματου ελέγχου

Το βιβλίο "Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου" έχει σχεδιαστεί ως διδακτικό σύγγραμμα για πολυτεχνικές σχολές ηλεκτρολόγων και μηχανολόγων μηχανικών. Η 4η έκδοση έχει ενημερωθεί για τη χρήση των πιο εξελιγμένων υπολογιστικών εργαλείων, και ειδικότερα του λογισμικού MATLAB. Το βιβλίο καλύπτει την κλασική κα...

Συστήματα αυτόματου ελέγχου

Το υλικό που έχει συγκεντρωθεί στο βιβλίο αυτό, αποτελεί απόσταγμα των μαθημάτων Συστημάτων Ελέγχου ανωτέρας βαθμίδας που διδάχθηκαν από τους συγγραφείς στα πανεπιστήμιά τους κατά τη διάρκεια της διδακτικής τους καριέρας. Περιέχει πλήθος ενδεικτικών παραδειγμάτων. Απλά παραδείγματα με στόχο την π...

Συστήματα αυτόματου ελέγχου

Το παρόν σύγγραμμα έχει σκοπό να δώσει στον αναγνώστη θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις που αφορούν τη θεωρία του αυτομάτου ελέγχου. Η θεωρία αναλύεται με τρόπο προσιτό βασιζόμενη σε μια συνοπτική γραφή που οδηγεί στην απλούστευση κάθε περίπτωσης που αφορά τον κλασικό αυτόματο έλεγχο. Κάθε κεφά...

Συστήματα αυτόματου ελέγχου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συστήματα αυτόματου ελέγχου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συστήματα αυτόματου ελέγχου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συστήματα αυτόματου ελέγχου

[...] Το βιβλίο αυτό ασχολείται με τον κλασικό έλεγχο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ανάπτυξη των βασικών εννοιών, καθώς και στις μεθόδους μοντελοποίησης και ανάλυσης των φυσικών συνιστωσών των διαφόρων τύπων φυσικών συστημάτων. Το βιβλίο αυτό αναφέρεται σε τεχνικούς και έχει σαν στόχο όχι απλά την...

Συστήματα αυτόματου ελέγχου

[...] Το βιβλίο αυτό ασχολείται με τον κλασικό έλεγχο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ανάπτυξη των βασικών εννοιών, καθώς και στις μεθόδους μοντελοποίησης και ανάλυσης των φυσικών συνιστωσών των διαφόρων τύπων φυσικών συστημάτων. Το βιβλίο αυτό αναφέρεται σε τεχνικούς και έχει σαν στόχο όχι απλά την...

Σύγχρονα θέματα συστημάτων αυτομάτου ελέγχου

Περιέχονται τα κεφάλαια: - Μοντελοποίηση δυναμικών συστημάτων. - Μελέτη και ανάλυση συστημάτων. - Εργαστηριακές εφαρμογές συστημάτων. - Υποστηρικτικές γνώσεις σε μηχανικά συστήματα σε συστήματα δειγματοληπτικών δεδομένων και σε βέλτιστα συστήματα. - Υποστηρικτικές γνώσεις σε συστήματα στο...

Εισαγωγή στον αυτόματο έλεγχο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στον αυτόματο έλεγχο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στον αυτόματο έλεγχο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ασκήσεις συστημάτων αυτόματου ελέγχου

Το βιβλίο αυτό, περιέχει ένα σημαντικό αριθμό από αντιπροσωπευτικές ασκήσεις, υποδειγματικά λυμένες, με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση και εμπέδωση του θεωρητικού μέρους του μαθήματος των συστημάτων αυτόματου ελέγχου. Η ύλη του, καλύπτει σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό τον κλασικό έλεγχο και σε ένα μικρό ...

Σύγχρονα συστήματα αυτόματου ελέγχου

[...] Ο έλεγχος συστημάτων είναι ένα συναρπαστικό και γεμάτο προκλήσεις γνωστι­κό πεδίο. Από τη φύση του είναι ένα πολυδιάστατο επιστημονικό αντικείμενο και αποτελεί βασικό μάθημα του προγράμματος σπουδών της πλειονότητας των μηχα­νικών. Φυσικό είναι, λοιπόν, να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις δι...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...