Βιβλία

Technical English for Engineers

Μία πρωτοποριακή μέθοδος εξειδικευμένης εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας και ανάπτυξης δεξιοτήτων που αφορούν τεχνική ορολογία. Τα κεφάλαια του βιβλίου καλύπτουν θέματα κοινά σε όλους τους κλάδους της μηχανικής, συμπεριλαμβανομένης της μηχανολογίας, της μηχανικής περιβάλλοντος αλλά και της πληροφορική...

English for Electrical Engineering and Automation

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Αυτοματιστές. Απαραίτητη προϋπόθεση η μέτρια έως καλή γνώση της Αγγλικής ώστε να μπορεί ο φοιτητής να ανταπεξέλθει στην εκμάθηση της τεχνικής ορολογίας που του παρέχει το σύγγραμμα αυτό. Το βιβλίο εκτός άλλων, περιέχει και αυθεντ...

Effective English for Civil Engineering

Το βιβλίο αυτό είναι ειδικά σχεδιασμένο για πολιτικούς μηχανικούς, επαγγελματίες συναφών αντικειμένων ή φοιτητές του κλάδου, και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες γνώσεις αγγλικής που μπορεί να χρειαστούν τόσο σε επίπεδο ορολογίας όσο και σε επίπεδο γενικότερης κατανόησης τεχνικών κειμένων. Χαρακ...

Technical English for Civil Engineers, Surveyors and Architects

Preface. The requirements of a building. Durability. Site considerations. Excavation - foundation. Construction methods. Construction methods. Strength and stability. Structures. Steel construction. Reinforced concrete. Cost planning. Environmental protection. Computer graphics for engineers & archi...

English for Mechanical Engineering

English for Mechanical Engineering is a course intended for upper-intermediate and advanced level learners of English (B2-C2) studying mechanical engineering, or for people already working in the field (i.e. the aircraft industry, the automotive industry, the marine industry). It is suitable for use...

The Structure of the English Language in Technical Context

The purpose of this book is to help adult learners at intermediate level to have a better understanding of the English language structure, Its main characteristic is that the language used, at both sentence and text level, includes not only general but also specific vocabulary, related to the fields...

English for Aircraft Technology

English for aircraft technology is a course intended for advanced learners of English studying aircraft technology or for people already working in the field. It is suitable for use in university and technical school settings. It is content-based and covers a wide range of aircraft technology topics...

English for Engineers

Αυτό το βιβλίο καλύπτει τις εξειδικευμένες γλωσσικές ανάγκες των σπουδαστών που μελετούν τη μηχανική και ηλεκτρική εφαρμοσμένη μηχανική. Απευθύνεται σε γνώστες της αγγλικής γλώσσας μεσαίου και υψηλότερου επιπέδου. Το βιβλίο είναι επίσης χρήσιμο στους πεπειραμένους τεχνικούς που απασχολούνται διεθνώς...

An Approach to Technical English

"An approach to technical English" is a book written for the students of the following Schools in the National Technical University of Athens: Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Chemical Engineering, Mining Engineering, Naval Engineering. Through a variety of authentic technical texts...

Technical English for Civil Engineers, Surveyors and Architects

This book has been designed to meet the needs of Technological Educational Institute and University students, who have an intermediate knowledge of English. It may also be used as a reference book for professionals. It has been the result of long teaching efforts at the Dept. of Civil Engineering in...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...