Βιβλία

Το εγχειρίδιο του βιβλιοπώλη

Περιλαμβάνει τις ενότητες: -Η διαχείριση του στοκ -Ο μέσος όρος του στοκ -Κόστος ελέγχου και διαχείρισης του στοκ -Η φύση των εξόδων -Οι διαφορές στην απογραφή -Ο δείκτης ανανέωσης -Το νεκρό σημείο εκμετάλλευσης -Η χρηματοδοτική διαχείριση -Οι επενδύσεις και ο δείκτης ανανέωσης -Οι πηγές ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...