Βιβλία

Κινητή βιβλιοθήκη

[...] Με την παρούσα έκδοση συνεχίζεται η εκδοτική δραστηριότητα της "Παπαχαραλαμπείου" Βιβλιοθήκης με ένα βιβλιοθηκονομικό θέμα, δηλαδή, με ένα θέμα που αφορά τις Κινητές Βιβλιοθήκες. Η Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου διαθέτει Κινητή Μονάδα που περιοδεύει όλη τη Δυτική Στερεά Ελλάδα, με πλούσια και σημαντική ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...