Βιβλία

Ruritania

Στη διάρκεια του 19ου και του 20ού αιώνα λογοτέχνες της Δύσης δημιούργησαν με το έργο τους έναν φαντασιακό κόσμο των Βαλκανίων, μια μυθική " Άγρια Ανατολή" της Ευρώπης. Ο κόσμος αυτός έγινε γρήγορα και ευρύτερα γνωστός, μέσω της βιομηχανίας του κινηματογράφου, ο οποίος μετέφερε τα λογοτεχνικά έργα ε...

Εργαστήριο Βαλκάνιων πεζογράφων

[...] Δεν πάνε χρόνια πολλά που μεταξύ μας οι γείτονες είχαμε αμυδρή εικόνα ο ένας για τον άλλο. Μόνο ψίθυρους ακούγαμε. Και από την ιστορία που διαβάζαμε καταλαβαίναμε ότι μπορεί μεταξύ μας και να μοιάζουμε. Δεν πάει καιρός πολύς που τα γραφτά ο ένας του άλλου δεν τα καλογνωρίζαμε. Τα παράθυρα της ...

Εργαστήριο Βαλκάνιων συγγραφέων και μεταφραστών: Πρακτικά διημερίδας

Η συζήτηση για την πολυ-πολιτισμικότητα και τη διακίνηση ιδεών στην εποχή μας αναφέρεται συχνά στο βιβλίο ως πολιτιστικό προϊόν με ισχυρή επιρροή στη διαμόρφωση σχημάτων κατανόησης της ετερότητας. Η λογοτεχνία μιας χώρας αποτελεί σημαντικό πεδίο ανάδειξης της φυσιογνωμίας της και είναι υπολογίσιμος ...

Workshop for Balkan Authors and Translators

Prominent authors and thinkers from throughout the region participated in the eight-day event, which was enthusiastically supported by the people and government of the Prefecture of Evros. Greeks, Serbs, Romanians, Bulgarians, Turks, Albanians and representatives of the Former Yugoslav Republic of...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...