Βιβλία

Ο ανθρώπινος παράγοντας στη διαμόρφωση της σημερινής και της μελλοντικής βιβλιοθήκης

[...] Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς φιλοξενεί το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Το συνέδριο αποτελεί ένα σημαντικό επιστημονικό γεγονός, η επιρροή του οποίου εκτείνεται πέραν της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην ευρύτερη ελληνική βιβλιοθηκονομική κοινότητα και φιλοδοξεί να σ...

Συνεργασίες βιβλιοθηκών

Το βιβλίο αυτό είναι αποτέλεσμα είκοσι και πλέον χρόνων ενεργού δραστηριοποίησης του συγγραφέα στο χώρο της επιστημονικήs πληροφόρησης και των βιβλιοθηκών και της έρευναs που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπόνησηs της διδακτορικής διατριβήs του, στο Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίαs ...

Διαχείριση της γνώσης: ο παγκόσμιος ιστός και οι μονάδες πληροφόρησης

Η ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση του τεράστιου και συνεχώς αυξανόμενου όγκου των επιστημονικών πληροφοριών έχει αναδειχθεί ως το σημαντικότερο, ίσως, έργο των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Από την άποψη αυτή οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες -κατεξοχήν οργανισμοί πληροφόρησης- αποκτούν όλ...

Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και κοινωνίες των πολιτών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και κοινωνίες των πολιτών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και κοινωνίες των πολιτών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: Επεκτείνοντας τα όρια

Η παρούσα έκδοση των πρακτικών του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών , αποτέλεσμα μιας πολύμηνης συλλογικής προσπάθειας, μας γεμίζει χαρά. Χαρά, ικανοποίηση και ελπίδα ότι θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας στο χώρο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, που ως γνωστόν...

Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: Επεκτείνοντας τα όρια

Περιέχει τις θεματικές ενότητες: -Δημιουργία, διαχείριση και διάθεση ηλεκτρονικού περιεχομένου -Βιβλιογραφικός έλεγχος ηλεκτρονικού περιεχομένου -Ηλεκτρονική εκπαίδευση και βιβλιοθήκες -Ηλεκτρονικό περιεχόμενο και άτομα με αναπηρίες -Βιβλιοθήκες και τοπικές κοινωνίες...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...