Βιβλία

Πρακτικός σύμβουλος αλληλογραφίας
Commercial Correspondence

The book aspires to provide an essential guide for writing correct and effective business letters and emails. It can be a useful tool both for professionals whose success depends on effective communication and business writing and students of Business Administration, Economics and Management who can...

Εμπορική αλληλογραφία

[...] Η συγγραφή του συγκεκριμένου βιβλίου έγινε με σκοπό να γνωρίσουν οι ενδιαφερόμενοι τους τρόπους με τους οποίους συντελείται η εμπορική αλληλογραφία σε μια επιχείρηση ή οργανισμό, τα είδη και τη μορφή εγγράφων που χρησιμοποιούμε στην επικοινωνία μας και την άριστη εφαρμογή τους ανά περίπτωση. ...

Εμπορική αλληλογραφία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εμπορική αλληλογραφία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εμπορική αλληλογραφία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στοιχεία αγγλικής εμπορικής και τραπεζιτικής αλληλογραφίας και ορολογίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στοιχεία αγγλικής εμπορικής και τραπεζιτικής αλληλογραφίας και ορολογίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στοιχεία αγγλικής εμπορικής και τραπεζιτικής αλληλογραφίας και ορολογίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...