Βιβλία

Ποιότητα αέρα σε εσωτερικούς χώρους

[...] Το παρόν βιβλίο εξετάζει το πόσο ασφαλές είναι το εσωτερικό περιβάλλον κάθε κλειστού χώρου παραμονής του σύγχρονου ανθρώπου (όπως π.χ. σπίτι, σχολείο, χώρος εργασίας, αυτοκίνητο, κινηματογράφος, γυμναστήριο κ.α.) σε σχέση με την ποιότητα του αέρα μέσα σε αυτό. Μια σειρά δραστηριότητες και δομι...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...