Βιβλία

Ισοκράτης, ο κήρυκας του πανελληνισμού και ο μεγάλος δάσκαλος

Το συγκεκριμένο έργο, αποτελεί μια εργασία σχετική με τον Ισοκράτη. Το πρώτο μέρος πραγματεύεται την ιστορία της ρητορικής τέχνης από τις πρώτες στιγμές της ως την περίοδο της δεύτερης Σοφιστικής. Μας εισαγάγει στο πνεύμα της εποχής του Ισοκράτη και μας προετοιμάζει να παρακολουθήσουμε πιο εύκολα το...

Περικλέους Επιτάφιος

Ο Επιτάφιος αναλύεται λεπτομερώς, προσαρμόζεται στην σύγχρονη ρέουσα γλώσσα μας, επίσης παρουσιάζονται οι βασικοί συντελεστές του έργου, Περικλής, Θουκυδίδης και Ασπασία. ...

Για το ύφος των αττικών ρητόρων

Στο χώρο της Αττικής Ρητορείας ο R.C. Jebb έχει μείνει αξεπέραστος χάρη στο δίτομο έργο του "Οι Αττικοί Ρήτορες από τον Αντιφώντα ως τον Ισαίο" που πρωτοεκδόθηκε το 1875 και ανατυπώθηκε το 1962. Στο έργο του αυτό ο Jebb, μετά από μια γενική εισαγωγή στο αντικείμενο, εξετάζει με τη σειρά τον βίο, τα ...

Αριστοτέλους

Το παρόν πόνημα συνιστά μια προσπάθεια συμπαραθέσεως της κορυφώσεως και των αρχών της θεωρίας για την Αττική Ρητορεία. Προς τούτο, κατά πρώτον δίδονται το αρχαίο κείμενο και η μετάφραση εκάστου βιβλίου, Α και Β, της κυρίως 'Ρητορικής του Αριστοτέλους· στην συνέχεια, εν είδει παραρτήματος προς το αρι...

Γοργίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γοργίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γοργίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θουκυδίδου Περικλέους επιτάφιος

Βασικός σκοπός του βιβλίου είναι να προσφέρει σε όλους εκείνους που μελετούν το συγκεκριμένο έργο του Θουκυδίδη τα απαραίτητα γλωσσικά και ερμηνευτικά στοιχεία που θα τους βοηθήσουν στην ουσιαστικότερη κατανόηση του κειμένου. Η ερμηνευτική προσέγγιση μέσω ιδεολογικών και πραγματολογικών σχολίων ...

Δικανικοί λόγοι Αττικής ρητορείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δικανικοί λόγοι Αττικής ρητορείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δικανικοί λόγοι Αττικής ρητορείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ισοκράτης

Η ρητορική υπήρξε το αγαπημένο παιδί της σοφιστικής και ο Ισοκράτης είναι ο τελευταίος μεγάλος σοφιστής της κλασικής περιόδου: ο ρήτορας, ο παιδαγωγός, ο πολιτικός. Στον "Ευαγόρα" διαπλέκονται και οι τρεις ιδιότητες· αποτελούν την κεντρική κατεύθυνση της ισοκρατικής "λόγων παιδείας". Ο Ευαγόρας κατα...

Λόγια και μη λόγια παραθέματα στην κυρίως Ρητορική (Α, Β βιβλία) του Αριστοτέλους

[...] Η μελέτη έχει δύο δομικά χαρακτηριστικά: το καταλογογραφικό και το τμήμα της ανάλυσης των επί μέρους παραθεμάτων (104 τον αριθμό). Το πρώτο "τεχνιτεύεται" μιαν ιδέα του πώς ο φιλόσοφος θα μπορούσε να είχε καταρτίσει ένα σχέδιο συγκεντρωτικό των διαθέσιμων παραθεμάτων και των αντίστοιχων τόπων ...

Ο επιτάφιος του Περικλέους και η αθηναϊκή δημοκρατία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ο επιτάφιος του Περικλέους και η αθηναϊκή δημοκρατία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ο επιτάφιος του Περικλέους και η αθηναϊκή δημοκρατία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Υπέρ Πολυστράτου

Ένας από τους λόγους τους λυσιακού corpus που έχουν σχεδόν αγνοηθεί από τη νεότερη φιλολογική έρευνα είναι ο εικοστός, ο επιγραφόμενος "Υπέρ Πολυστράτου", του οποίου η γνησιότητα έχει εντονότατα αμφισβητηθεί. Δεν υπάρχει γι' αυτόν σε ολόκληρο τον 20ό αι. ούτε αναλυτική ερμηνευτική έκδοση ούτε ειδική...

Γοργίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γοργίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γοργίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...