Βιβλία

Αρχές και εφαρμογές της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας

Το βιβλίο αυτό προέκυψε από την επιθυμία των μελών της Ελληνικής Εταιρείας Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας να συμπληρώσουν το κενό που υφίσταται στην ελληνική βιβλιογραφία σε θέματα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας. Τα θέματα που αναπτύσσονται στο παρόν βοήθημα αφορούν την κατασκευή και λειτουργία του Ηλεκτρονικ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...