Βιβλία

Κατευθυντήριες οδηγίες για κτίρια λαϊκών βιβλιοθηκών

[...] Στόχος το έργου είναι η δημιουργία ενός εργαλείου για τη διαμόρφωση των χώρων των λαϊκών βιβλιοθηκών με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία τους και, κυρίως, την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους στο κοινό. Επιδιώκοντας να αποτελέσει το έργο ένα σημείο διασύνδεσης στον κώδικα επικοινωνίας μεταξύ των με...

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός βιβλιοθηκών

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με το σχεδιασμό μιας βιβλιοθήκης, είτε αυτοί είναι αρχιτέκτονες ή πολιτικοί μηχανικοί είτε βιβλιοθηκονόμοι ή μέλη μιας επιτροπής που θα προτείνουν ή θα ασχοληθούν με τη δημιουργία ή την ανακαίνιση μιας βιβλιοθήκης. Δεν επιδιώκει να προσφέρει ειδικές γν...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...