Βιβλία

Το δέρμα

[...] Πολλά από τα δερμάτινα αντικείμενα που κατασκεύασε ο άνθρωπος, προερχόμενα κυρίως από τους πρόσφατους αιώνες της ιστορίας, αποτελούν σήμερα μουσειακά εκθέματα, τμήματα αρχαιολογικών και εθνογραφικών συλλογών στις διάφορες χώρες του κόσμου. Τα αντικείμενα αυτά συνιστούν ένα μεγάλο και ενδιαφέρο...

Τα βυρσοδεψεία των Ιωαννίνων

Η ιστορία της βυρσοδεψίας των Ιωαννίνων εμφανίζεται με τη μορφή της συντεχνιακής οργάνωσης από το 17ο αιώνα και σηματοδοτεί τη μετάβαση της πόλης από τη βυζαντινή στην οθωμανική της υπόσταση. Αντανακλά την εμπορική και βιοτεχνική ανάπτυξη και τη συγκρότηση των εργαστηρίων μεταποίησης των πρώτων υλών...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...