Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 7
Νέος κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος 2016

Ο Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016) όπως τροποποιήθηκε με τις νέες Νομοθετικές παρεμβάσεις του 2017 και ισχύει έως σήμερα....

Στατική

Περιέχει: Εισαγωγή, Στατική των Σωματιδίων, Στερεά Σώματα: Ισοδύναμα Συστήματα Δυνάμεων, Ισορροπία Στερεών Σωμάτων, Κατανεμημένες Δυνάμεις: Κεντροειδή και Κέντρα Βάρους, Ανάλυση Κατασκευών, Εσωτερικές Δυνάμεις και Ροπές, Τριβή, Κατανεμημένες Δυνάμεις: Ροπές Αδράνειας, Μέθοδος Δυνατών Έργων, Παράρτ...

Παθολογία στοιχείων κελύφους κτιρίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Παθολογία στοιχείων κελύφους κτιρίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Παθολογία στοιχείων κελύφους κτιρίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πιθανότητες και στοιχεία στατιστικής για μηχανικούς

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται βασικές και ουσιώδεις μέθοδοι για πιθανοκρατική και στατιστική ανάλυση που αφορούν κυρίως τους φοιτητές πολυτεχνείου ή και άλλων κατευθύνσεων, όπως οικονομολόγους, φυσικούς, κοινωνιολόγους κ.ά. Τα περισσότερα από τα παραδείγματα, τις ασκήσεις και τα προβλήματα είναι μη...

Ενεργειακή επιθεώρηση 2013

Περιλαμβάνει: - Έξι ολοκληρωμένα παραδείγματα υπολογισμού Η/Μ συστημάτων σε μία ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων - Όλο το νομοθετικό πλαίσιο (μέχρι και τον πρόσφατο νόμο 4122/2013) - Σύνοψη διευκρινιστικών εγκυκλίων ΥΠΕΚΑ σχετικά με την μελέτη ενεργειακής απόδοσης (ΜΕΑ) - Ανάλυση - Ερμηνεία - Κωδικ...

Κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος

Μόλις κυκλοφόρησε ο Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2013 του κ.Νίκου Μαρσέλλου (Πολ. Μηχ ΕΜΠ - Μέλος επιτροπής ΥΠΕΚΑ σύνταξης ΚΤΣ-97' και ΚΤΣ-13) όπου περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές από τον ΚΤΣ-97' έως και τον ΚΤΣ-13'. Περιέχονται τα κεφάλαια: - Τεχνική Νομοθεσία: Ν.315/β/17-4-97, Ν.5...

Κλασική μηχανική

Αυτή η 5η, ανανεωμένη έκδοση του διεθνώς καθιερωμένου συγγράμματος για προπτυχιακούς φοιτητές Φυσικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών καλύπτει από μια σύγχρονη προοπτική τις αρχές, τις βασικές τεχνικές και τις εφαρμογές της Κλασικής Μηχανικής, ενώ στα τελευταία κεφάλαια προσφέρει μια διαφωτιστική εισαγ...

Έλεγχος διεργασιών

Η έννοια της ρύθμισης ή ελέγχου απαντάται σε πλήθος περιπτώσεων στην καθημερινή ζωή. Για παράδειγμα, η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας σε ένα χώρο συχνά στηρίζεται στη μέτρηση της θερμοκρασίας του χώρου και την ενεργοποίηση ενός συστήματος θέρμανσης ή ψύξης ανάλογα με το αν η θερμοκρασία βρίσκεται κ...

Αισθητήρες μέτρησης και ελέγχου

Η ανάπτυξη αισθητήριων διατάξεων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στη σύγχρονη εξέλιξη των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, των εργαστηριακών ερευνών, της βιομηχανικής εξέλιξης και της καθημερινής ζωής του ανθρώπου. Η εξέλιξη των υλικών και η ανάπτυξη νέων μορφών αισθητήριων διατ...

Τεχνικό σχέδιο

Συνθέτοντας αυτό το βιβλίο, είχα την πρόθεση να προσφέρω ένα εγχειρίδιο τεχνικού σχεδίου, απλό και κατανοητό, που να είναι όμως ικανοποιητικά πλήρες και ιδιαίτερα αυστηρό. Το βιβλίο είναι δομημένο σε αυτοτελείς θεματικές ενότητες, ώστε ο αναγνώστης κάθε φορά να ασχολείται μ' ένα τομέα του τεχνικ...

Πιθανότητες και στατιστική για μηχανικούς

Περιεχόμενα: - Πιθανότητες - Συμπερασματική Στατιστική - Ανθεκτική Στατιστική (Robust Statistics) Με προσεκτική επιλογή της ύλης και πολλά και ρεαλιστικά παραδείγματα ενδιαφέροντος μηχανικού αποτελεί ένα εξαιρετικό εγχειρίδιο για τις Πιθανότητες, τη Στατιστική Συμπερασματολογία αλλά και τη...

Κατασκευές από χάλυβα

Μια χαλύβδινη κατασκευή σχεδιάζεται ώστε να ικανοποιεί τα κριτήρια αντοχής, τις τεθείσες αισθητικές απαιτήσεις, τη μορφολογική πολυπλοκότητα και τους δείκτες βιώσιμου σχεδιασμού και ταυτόχρονα να αποτελεί μια οικονομική, λειτουργική, αλλά και ανατάξιμη λύση στο πλαίσιο ενός βέλτιστου σχεδιασμού. ...

Μηχανική των υλικών

Στο βιβλίο αυτό η μελέτη της μηχανικής των υλικών βασίζεται στην κατανόηση μερικών βασικών εννοιών και στη χρήση απλοποιημένων μοντέλων. Η προσέγγιση αυτή καθιστά δυνατή την ανάπτυξη όλων των απαραίτητων τύπων με λογικό τρόπο και τη σαφή διατύπωση των συνθηκών υπό τις οποίες οι τύποι αυτοί μπορούν ν...

Οδηγός εκπόνησης ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οδηγός εκπόνησης ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οδηγός εκπόνησης ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σημειώσεις, προβλήματα και ασκήσεις στη μηχανική

Η κλασική μηχανική αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα οικοδομήματα της θεωρητικής φυσικής. Ο όρος "κλασική μηχανική" αναφέρεται στο σύστημα μαθηματικής φυσικής το οποίο ξεκίνησε τον 17ο αιώνα από τον Isaac Newton βασισμένο πάνω στις αστρονομικές θεωρίες του Johannes Kepler και του Tycho Brahe. Η θεωρί...

Μηχανική ΙΙ

Η κλασική μηχανική αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα οικοδομήματα της θεωρητικής φυσικής. Ο όρος "κλασική μηχανική" αναφέρεται στο σύστημα μαθηματικής φυσικής το οποίο ξεκίνησε τον 17ο αιώνα από τον Isaac Newton βασισμένο πάνω στις αστρονομικές θεωρίες του Johannes Kepler και του Tycho Brahe. Η θεωρί...

Πρότυπα αριθμητικά παραδείγματα ανάλυσης κατασκευών για την ορθή εφαρμογή του ΕΑΚ και τον έλεγχο των προγραμμάτων Η/Υ

Είναι γνωστό, ότι η γενικευμένη χρήση ειδικού τεχνικού λογισμικού για την μελέτη κατασκευών με την βοήθεια των Η/Υ επιτρέπει μεν την ταχύτερη εκτέλεση των απαιτούμενων από τους σύγχρονους κανονισμούς σύνθετων υπολογισμών, δημιουργεί όμως παράλληλα και σοβαρά προβλήματα, που συχνά οδηγούν σε σημαντικ...

Αντισεισμικός σχεδιασμός κτιρίων Ο/Σ και αριθμητικά παραδείγματα ανάλυσης και διαστασιολόγησης σύμφωνα με τους ευρωκώδικες

Το παρόν βιβλίο αποτελεί ένα συμπληρωματικό βοήθημα για τον δομοστατικό μελετητή-μηχανικό που καλείται να εφαρμόσει τους Ευρωκώδικες κατά την εκπόνηση αντισεισμικών μελετών συνήθων (συμβατικών) κτιριακών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στο 1o μέρος του βιβλίου ("Εισαγωγή στη φιλοσοφία του αντισεισμ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 7
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...