Βιβλία

Μικροοικονομική θεωρία

Ένα πολύ επιτυχημένο εγχειρίδιο, που έχει κάνει ήδη εννέα εκδόσεις στις ΗΠΑ. Η καινοτομία που εισάγει στη διδασκαλία της Μικροοικονομικής Θεωρίας έγκειται στην ιδιαίτερα παιδαγωγική δομή του, καθώς εξηγεί λεκτικά όλα τα θέματα που πραγματεύεται και στη συνέχεια παραθέτει τη μαθηματική τους ανάλυση. ...

Ασκήσεις και λύσεις για το μάθημα της μικροοικονομικής

Ο τόμος αποτελεί μια συλλογή ασκήσεων μικροοικονομικής με τρία επίπεδα δυσκολίας, καθώς και τρόπων μάθησης που εφαρμόζονται στην τάξη. Στόχος των συγγραφέων είναι η δημιουργία ενός εγχειριδίου φιλικού για τους σπουδαστές που να τους εξοικειώνει με την οικονομική λογική. Γι' αυτό, οι ασκήσεις έχουν ...

ΑΣΕΠ διαγωνισμός οικονομολόγων: Θέµατα μικροοικονοµίας και μακροοικονοµίας

Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει όσους και όσες επιθυµούν να αποτιµήσουν και να εµβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέµατα μικροοικονοµίας και μακροοικονοµίας. Επίσης, µπορεί να προετοιµάσει κατάλληλα για εξετάσεις τους φοιτητές μικροοικονοµίας και μακροοικονοµίας, καθώς αποτελεί χρήσιµο οδηγό µελέτ...

Μικροοικονομική - Μακροοικονομική ΤΕ - ΑΣΕΠ

Εξασφαλίστε την επιτυχία σας στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ με έναν οδηγό που θα σας προετοιμάσει ολοκληρωμένα και μεθοδικά! Το βιβλίο καλύπτει εξ ολοκλήρου την ύλη για τις εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο της Μικροοικονομικής - Μακροοικονομικής για την κατηγορία ΤΕ. Περιλαμβάνει τη σχετική θεωρία του...

Θέματα μικροοικονομικής και μακροοικονομικής θεωρίας

Ο συγκεκριμένος οδηγός επιτυχίας έχει σκοπό να καλύψει το σύνολο της ύλης που ζητείται στις γραπτές εξετάσεις του ΑΣΕΠ για την κατηγορία ΠΕ. Το βιβλίο αναπτύσσει θέματα τα οποία έχουν αναλυθεί σε βάθος και θέματα πολλαπλής επιλογής με υποδείξεις στο σύνολο αυτών. Πιστεύουμε με αυτό τον τρόπο ότι ο υ...

Παραδόσεις πολιτικής οικονομίας

Οι "Παραδόσεις πολιτικής οικονομίας" (μέρος πρώτο) αποτελούν ένα εισαγωγικό δοκίμιο, στο οποίο αναλύονται βασικά θέματα της οικονομικής πραγματικότητας, όπως ο σχηματισμός των τιμών των αγαθών και των παραγωγικών συντελεστών. Περαιτέρω, παρουσιάζονται οι θεωρίες που διατυπώθηκαν για το μισθό, την έγ...

Εφαρμογές και ασκήσεις σύγχρονης μικροοικονομικής

Ένα εξαίρετο συμπλήρωμα Μικροοικονομικής Θεωρίας με εφαρμογές και ασκήσεις πάνω σε θέματα όπως: -τη συμπεριφορά της ζήτησης και της προσφοράς στις αγορές προϊόντων -την καταναλωτική συμπεριφορά -την παραγωγή -το κόστος παραγωγής -τις καμπύλες μάθησης -τις μορφές αγοράς -την επίπτωση της φορολ...

Θέματα μικροοικονομικής

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του βιβλίου είναι ότι αναπτύσσει διεξοδικά - τη θεωρία ολιγοπωλίων και από την άποψη της θεωρίας παιγνίων, - τη θεωρία γενικής ισορροπίας και ευημερίας, περιλαμβανομένων των εννοιών του πυρήνα, της δίκαιης και της εξισωτικής κατανομής. Απευθύνεται σε σπουδαστές κ...

Οικονομική

Το βιβλίο αυτό σκοπό έχει την προετοιμασία των υποψηφίων για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. Απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε αποφοίτους οικονομικών σχολών ή σε άτομα με κάποιες σχετικές γνώσεις της οικονομικής θεωρίας. Το πρώτο μέρος κάθε κεφαλαίου περιέχει τις βασικές αρχές τόσο της μικροοικονομικής...

Μικροοικονομική θεωρία

Για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π., κατηγορία ΠΕ. Περιέχει: Θεωρία, ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους, θέματα διαγωνισμών....

Σύγχρονη μικροοικονομική

[...] Με το βιβλίο αυτό οι συγγραφείς επιδιώκουν να εισάγουν τον αναγνώστη στην Οικονομική Επιστήμη και ιδιαίτερα στον κλάδο της Μικροοικονομικής, δηλαδή στον κλάδο εκείνο που ασχολείται με τις επιμέρους οικονομικές μονάδες, τη συμπεριφορά τους και τα προβλήματα που συνδέονται με τη λήψη αποφάσεων κ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...