Βιβλία

Ποσοτική μακροοικονομική θεωρία

Η Μακροοικονομική Θεωρία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου "Ποσοτική μακροοικονομική θεωρία" εισάγονται οι μηχανισμοί διαμόρφωσης των τιμών, το σύστημα των εργασιακών ρυθμίσεων, οι κανόνες λειτουργίας των χρηματαγ...

Μακροοικονομική θεωρία και ανάλυση

Η μακροοικονομική επιδιώκει να εξηγήσει τη συμπεριφορά του συνόλου της οικονομίας χρησιμοποιώντας μακροοικονομικά υποδείγματα, δηλαδή παρουσιάζοντας με απλουστευμένο τρόπο και με βάση συγκεκριμένα μεθοδολογικά χαρακτηριστικά μια οικονομική κατάσταση. Η κατανόηση βασικών εννοιών της μακροοικονομικής ...

Μακροοικονομική

Η νέα έκδοση της "Μακροοικονομικής" διατηρεί την παιδαγωγική της δομή, χάρη στην οποία έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο δημοφιλή εγχειρίδια του πεδίου, καλύπτοντας παράλληλα ευρύ φάσμα μακροοικονομικών θεμάτων και εννοιών με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις: Οι επιπτώσεις της ύφεσης που έπληξε την οικον...

Ασκήσεις μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής

Ο μακροχρόνιος στόχος του εγχειριδίου αυτού είναι να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των φοιτητών ενός μακροοικονομικού μαθήματος στο να έχουν την ικανότητα να χειρίζονται τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά (μέσω ποσοτικών ασκήσεων) τις έννοιες του συγκεκριμένου μαθήματος. Ο βραχυχρόνιος φυσικά στόχος ...

Ειδικά θέματα στη δημόσια οικονομική και στο δημοσιονομικό δίκαιο

Αν κάποιος ξεκινήσει με βεβαιότητες, καταλήγει σε αμφιβολία, αλλά αν αρκεστεί να ξεκινήσει με αμφιβολίες, θα καταλήξει σε βεβαιότητα. Αυτή είναι η σκέψη που με ώθησε να προβώ στη δημιουργία του βοηθητικού αυτού βιβλίου. Ως εκ τούτου, το έργο αυτό απευθύνεται σε αναγνώστες που γνωρίζουν κάποιες θεμε...

Μακροοικονομική ανάλυση

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να χρησιμοποιηθεί ως διδακτικό βοήθημα από τους φοιτητές του τμήματος γεωπονίας που ακολουθούν την κατεύθυνση της αγροτικής οικονομίας. Προϋποθέτει τη γνώση βασικών οικονομικών εννοιών και στοιχείων μικροοικονομικής ανάλυσης. Με αυτές τις προϋποθέσεις, μπορεί να χρησιμοπο...

Ασκήσεις μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασκήσεις μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασκήσεις μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ασκήσεις μακροοικονομικής θεωρίας

Το βιβλίο αυτό των Ασκήσεων Μικροοικονομικής Θεωρίας προορίζεται για τους φοιτητές των Πανεπιστημιακών Οικονομικών Σχολών και ιδιαίτερα για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σκοπός του είναι να καλύψει ένα κενό που πράγματι υπήρχε στη διδασκαλία της Μικροικονομικής Θεωρίας. Το κενό αυτό ανα...

Μακροοικονομική θεωρία

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στο σπουδαστή των Οικονομικών Επιστημών και καλύπτει τη διδακτέα ύλη του μαθήματος της Μακροοικονομικής Αναλύσεως. Απευθύνεται επίσης στους υπεύθυνους φορείς ασκήσεως οικονομικής πολιτικής, καθώς και στους ενδιαφερόμενους για τα οικονομικά προβλήματα των σύγχρονων οικονομι...

Μακροοικονομική θεωρία

Το βιβλίο αυτό αποτελεί τον πρώτο από τους δύο τόμους του εγχειριδίου "Μακροοικονομική θεωρία" και επιδιώκει την συστηματική θεμελίωση της Νεοκλασσικής Μακροοικονομικής θεωρίας. [...] Το εγχειρίδιο απευθύνεται, κυρίως, στους δευτεροετείς και τριτοετείς φοιτητές των Οικονομικών Σχολών και καλύπτει μέ...

Μακροοικονομική θεωρία

Για τους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π., κατηγορία ΠΕ. Περιέχει: Θεωρία, ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους, θέματα διαγωνισμών....

Αρχές οικονομικής θεωρίας 2

Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στα κεφάλαια: Εθνικό Προϊόν, Πληθωρισμός, Οικονομικές Διακυμάνσεις, Ανεργία, Δημόσιος Τομέας. Μπορεί να φανεί χρήσιμο στους μαθητές των ΕΠΑΛ καθώς εμπεριέχεται στην διδακτέα ύλη τους. Πιο αναλυτικά περιέχει: Ασκήσεις και προβλήματα Συνδιαστικές ασκήσεις Θέματα επανάλη...

Σύγχρονες τάσεις στη μακροοικονομική θεωρία

Στη δεύτερη έκδοση αυτού του συγγράμματος έχουν γίνει ορισμένες προσθήκες που αφορούν την καμπύλη προσφοράς εργασίας και την υπόθεση του φυσικού ρυθμού απασχολήσεως. Με την ευκαιρία της β΄ εκδόσεως διορθώσαμε και ορισμένα ασήμαντα αλλά ενοχλητικά για την ανάγνωση τυπογραφικά λάθη. Στους φοιτητές που...

Ασκήσεις μακροοικονομικής θεωρίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασκήσεις μακροοικονομικής θεωρίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασκήσεις μακροοικονομικής θεωρίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...