Βιβλία

Θεολογία και θεολογικές σπουδές

Είναι γεγονός ότι η θεολογία, ως θεογνωσία, δεν μπορεί να ερευνηθεί στοχαστικά και διανοητικά, αλλά μόνον μέσω της αγιοπνευματικής εμπειρίας της Εκκλησίας. [...] Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης της θεολογίας και των θεολογικών σπουδών, χρήσιμης ελπίζουμε για εισαγω...

1.000 επιλεγμένα θέματα για θεολόγους

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται στους θεολόγους που επιθυμούν να προετοιμαστούν αποτελεσματικά και να επιτύχουν στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για διορισμό στη δημόσια εκπαίδευση. Περιλαμβάνει περισσότερα από 1.000 θέματα πολλαπλής επιλογής που αφορούν την εξέταση της Α΄ θεματικής ενότητας (γνωστικό αντικεί...

Βοήθημα για το γνωστικό αντικείμενο των θεολόγων

Περιγραφή: - Λειτουργική - Εισαγωγή στη Θ.Λατρεία. - Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη - Ερμηνεία Καινής Διαθήκης - Παλαιά Διαθήκη - Εκκλησιαστική Ιστορία- Δογματική - Θρησκειολογία -Ιστορία Θρησκευμάτων - Θέματα διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2007...

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ θεολόγων

Στο βιβλίο αυτό περιέχονται 700 ερωτήματα που καλύπτουν το σύνολο της εξεταστέας ύλης. Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να αποτελέσει ένα βοήθημα για τους θεολόγους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ προσφέροντας έναν τρόπο εξάσκησης, ενώ συνάμα προτείνει τις καλύτερες για το συγ...

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ Θεολόγων

Ο Εκδοτικός Οίκος Μέθεξις προτείνει ένα καινούριο βοήθημα για τους θεολόγους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, με τίτλο «Διαγωνισμός ΑΣΕΠ Θεολόγων: 400 Ερωτήματα - Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών όλων των γνωστικών αντικειμένων». Το βιβλίο αυτό δεν είναι παρά μια προσπάθεια, αφεν...

English theological texts and exercices

Trying to find the best way to involve the students of Theology with the English Theological terminology, I chose for the first part of the book, the lives of our Saints, their way of living, their education and their martyrdom. In the second part I tried to give the meaning and the varieties of the...

Διαγωνισμοί πρόσληψης εκπαιδευτικών Α.Σ.Ε.Π., κλάδος θεολόγων

Περιέχει: - Ψυχοπαιδαγωγικά θέματα - Γενική διδακτική - Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Multiple choice - Όλα τα τεθέντα θέματα Α.Σ.Ε.Π....

Διαγωνισμοί πρόσληψης εκπαιδευτικών, κλάδος θεολόγων
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...