Βιβλία

Παράκτια γεωμορφολογία

Το βιβλίο αυτό αποτελεί εισαγωγή στην Παράκτια Γεωμορφολογία. Τη μελέτη δηλαδή των παράκτιων περιβαλλόντων, των διεργασιών που δρουν στο χώρο αυτό και των παράκτιων γεωμορφών, που είναι το μορφολογικό αποτέλεσμα της δράσης τους. Παράλληλα θίγει θέματα αιχμής όπως η διάβρωση των ακτών, οι επιπτώσεις ...

Στοιχεία γεωλογίας - γεωγραφίας

Περιέχει: Εξεταστέα ύλη ως μάθημα βασικών γνώσεων για Γεωλόγους και ως συνεξεταζόμενο μάθημα για Φυσικούς, Χημικούς, Βιολόγους....

Διδακτική της γεωλογίας και των περιβαλλοντικών επιστημών

Η Γεωλογία, όπως και κάθε επιστήμη, έχει τους δικούς της στόχους και τα δικά της μεθοδολογικά εργαλεία, τα οποία ωστόσο, διευρύνονται σήμερα, μέσω της διεπιστημονικής προσέγγισης που κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος ανάμεσα στις σύγχρονες τάσεις της έρευνας και της διδασκαλίας σε διεθνές επίπεδο....

Η γεωλογική μας κληρονομιά

Όλο και πιο συχνά ακούγονται στις μέρες μας οι λέξεις, περιβάλλον, διατήρηση, προστασία, κληρονομιά, αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη. Η ιδέα της συγγραφής του βιβλίου "Η γεωλογική μας κληρονομιά" προήλθε από το ενδιαφέρον μας να αυξηθεί η συνειδητοποίηση του κοινού για τη διατήρηση της πλούσιας γεωλογικ...

Διαγωνισμοί πρόσληψης εκπαιδευτικών Α.Σ.Ε.Π., στοιχεία γεωλογίας

Περιέχει: Εξεταστέα ύλη ως μάθημα βασικών γνώσεων για γεωλόγους και ως συνεξεταζόμενο μάθημα για φυσικούς, χημικούς, βιολόγους...

Διαγωνισμοί πρόσληψης εκπαιδευτικών Α.Σ.Ε.Π., κλάδος γεωλόγων

Περιέχει: - Ψυχοπαιδαγωγικά θέματα - Γενική διδακτική - Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Multiple choice - Όλα τα τεθέντα θέματα Α.Σ.Ε.Π....

Διαγωνισμοί πρόσληψης εκπαιδευτικών, κλάδος γεωλόγων
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...