Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Η Θεία Μετάληψις μετά μικρού απόδειπνου και Θείας Ευχαριστίας

Περιέχει πρωινή προσευχή "Εξεγερθέντες του ύπνου..." και βραδινή προσευχή, προ του ύπνου· "Την ημέραν παρελθών δοξολογώ σε, Δέσποτα..." ...

Πότε και πώς να κοινωνής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πότε και πώς να κοινωνής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πότε και πώς να κοινωνής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ευχαριστίας εξεμπλάριον

[...] Η Ευχαριστιακή Εκκλησιολογία του αγίου Περγάμου οδήγησε τα θεολογικά πράγματα, τόσο σε αναθεώρηση, όσο και στην ορθή διατύπωση της Θεολογίας της Εκκλησίας με βάση πλέον το εκκλησιαστικό γεγονός, την εκκλησιαστική εμπειρία και συμμετοχή και όχι από την άποψη του ακαδημαϊκού αφηρημένου και φιλοσ...

Θεία Ευχαριστία

"Ο γαρ εσθίων και πίνων αναξίως κρίμα εαυτώ εσθίει και πίνει, μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου". (Α΄ Κορ. ια΄, 29)...

Θεία Κοινωνία

[...] Στα κείμενα που παρουσιάζουμε στο βιβλίο αυτό φαίνεται καθαρά η εμμονή και επιμονή της πατερικής, ασκητικής και νηπτικής Παράδοσης στη μετοχή μας στο Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας. Από κείνη αντλούμε την πνευματικότητά μας, τον αγιασμό μας και την ασφαλή πορεία μας προς τη Βασιλεία του Θεού. ...

Η Θεία Κοινωνία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η Θεία Κοινωνία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η Θεία Κοινωνία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ιδού βαδίζω προς Θείαν Κοινωνίαν!

Το παρόν βιβλίο ασχολείται με το δυσάρεστο φαινόμενο, που παρατηρείται στους ναούς τις μεγάλες γιορτές της Χριστιανοσύνης, ιδίως τη Μ. Πέμπτη και το Μ. Σάββατο..., την κατά συρροήν προσέλευση των ενοριτών να κοινωνήσουν τα Άγια Μυστήρια "για το καλό" χωρίς να έχουν παρακολουθήσει ούτε καν τη Θ. Λειτ...

Σώμα και αίμα Χριστού

Το κείμενο του παρόντος βιβλίου επιχειρεί να απαντήσει στο βασικό ερώτημα της θέσης του μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας στο κέντρο της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας· Ποιες είναι οι σωτηριολογικές χαρισματικές δωρεές του μυστηρίου αυτού στην προσωπική πνευματική ζωή του μεταλαμβάνοντος πιστού. Ε...

Πως τελούμε την Ευχαριστία

[...] Η κεντρική ιδέα είναι πολύ απλή: το νόημα της Ευχαριστίας και η κατανόηση του μυστηρίου της μάς δίδονται μέσα στην ίδια την τελετή ή μέσα από την εξέλιξη της θείας λειτουργίας. Η θεία λειτουργία δεν είναι το ό,τι λέγεται, αλλά το ό,τι γίνεται. Το νόημα αναβλύζει από την πράξη, αλλά η πράξη έχε...

Η θεία Ευχαριστία και η θεία Κοινωνία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η θεία Ευχαριστία και η θεία Κοινωνία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η θεία Ευχαριστία και η θεία Κοινωνία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μετάληψις πυρός

Η Εκκλησία και η Λειτουργία της είναι το σώμα της αλήθειας του Θεού στον κόσμο που γνωρίζεται στην αγάπη ή στο έλεός Του και όχι στη δύναμη ή την εξουσία Του. Μόνο ως σώμα της αλήθειας είναι το σώμα της ομορφιάς, ακριβώς της ωραίας αγάπης στην ανθρωπότητα· της αλήθειας, της αγάπης και της ομορφιάς τ...

Ιδού βαδίζω προς Θείαν Κοινωνίαν!

Το παρόν τεύχος ασχολείται με το δυσάρεστο φαινόμενο, που παρατηρείται στους ναούς τις μεγάλες γιορτές της Χριστιανοσύνης, ιδίως της Μ. Πέμπτης και του Μ. Σαββάτου..., την κατά συρροήν προσέλευση των ενοριτών να κοινωνήσουν τα Άγια Μυστήρια "για το καλό" χωρίς να έχουν παρακολουθήσει ούτε καν τη Θ. ...

Η Θεία Ευχαριστία και τα προνόμια της Κυριακής κατά τη διδασκαλία των Κολλυβάδων

[...] Οι πατέρες του Φιλοκαλικού Κινήματος των λεγομένων Κολλυβάδων δι' έργων και λόγων κήρυξαν τον πλούτο της ορθοδόξου πνευματικότητος και συνέβαλαν στην πνευματική αναγέννηση του υπόδουλου ορθοδόξου λαού. Βασική παράμετρος του κηρύγματός τους ήταν η λατρεία. Στα κείμενά τους δίνεται έμφαση στη βί...

Θεία Κοινωνία η σωτηρία

Δεν νοείται Χριστιανός, και μάλιστα Ορθόδοξος, χωρίς τη συμμετοχή του στο μέγα Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Αν δεν παρευρίσκεται και δεν συμμετέχει στην μυστική Τράπεζα του Κυρίου. Αν δεν μεταλαμβάνει το πανάχραντο Σώμα και το Τίμιο Αίμα Του. Αυτή, εξ' άλλου, είναι και η σαφέστατη εντολή Του! Έ...

Του Δείπνου Σου του Μυστικού... δηλαδή εγκόλπιο για τη Θεία Μετάληψη

Ένα εξαιρετικό βιβλίο-βοήθημα για τη Θεία Μετάληψη, σε σχήμα τσέπης, που περιλαμβάνει την Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, την Ευχαριστία μετά τη Θεία Μετάληψη, τη μετάφραση αυτών των Ακολουθιών και σχόλια με επεξηγήσεις για το τι είναι Θεία Μετάληψη και πότε και πώς κοινωνούμε τα Άχραντα Μυστήρια....

Μετουσίωση ή μετουσία;

Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται την περί μεταβολής των "Τιμίων Δώρων" σε σώμα και αίμα Χριστού διδασκαλία της "Ομολογίας" της Πανορθοδόξου Συνόδου του Ιασίου (1642/43) υπό το φως της Κανονικής Παραδόσεως. Η εξέταση της αντιρρητικής της Συνόδου προς ετερόδοξες απόψεις διενεργείται με αξιοποίηση του ασ...

Η τελεσιουργία του Μυστηρίου της Ευχαριστίας

[...] Η κανονική παράδοση της Εκκλησίας, παράλληλα με τη λειτουργική της ζωή, είναι ο βιωματικός τόπος συνάρτησης πράξεως και θεωρίας, ορθοδόξου βίου και δόγματος. Οι ποικίλες κανονικολειτουργικές πηγές (συνοδικοί και πατερικοί κανόνες, συναξάρια-λειτουργικά τυπικά, μοναστηριακά τυπικά, νομοκάνονες ...

H Θεία Ευχαριστία κέντρον της ποιμαντικής διακονίας

«O ρόλος της ποιμαντικής διακονίας πρωτίστως και κυρίως είναι Ευχαριστιακός. Δια τούτο το έργον των ποιμένων της Εκκλησίας του Χριστού χαρακτηρίζεται ως Ευχαριστιακή ποιμαντική διακονία, η οποία, ως χάρισμα, τελεί υπό την άμεσον έπενέργειαν του Αγίου Πνεύματος. Η Ευχαριστιακή αυτή ποιμαντική διακον...

Ευχαριστίας εξεμπλάριον

Η σύνδεση Θ. Ευχαριστίας και Εκκλησίας τείνει σήμερα να θεωρείται κοινοτοπία, τουλάχιστον μεταξύ των Ορθοδόξων, στις μέρες μας μάλιστα κάτω από την επίδραση της Ορθοδόξου Θεολογίας, πλέον και μεταξύ των Ρωμαιοκαθολικών και μεγάλου μέρους των Προτεσταντών. Λίγοι είναι πλέον αυτοί, που θα αποσυνέδεαν ...

Η Θεία Ευχαριστία

Η έκδοση αυτή φιλοδοξεί να προσφέρει με απλό και επαγωγικό τρόπο, μια πληρέστερη ενημέρωση και διδαχή στον αναγνώστη που επιθυμεί να μάθει κάτι το σημαντικό πάνω στις θεολογικές και πρακτικές όψεις του θέματος αυτού, που συνιστά την πεμπτουσία της εκκλησιολογικής μας ύπαρξης. Και να συμβάλει στην επ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...