Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Ηλεκτρικές μηχανές

[...] Το βιβλίο αυτό, απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ειδικότητας ηλεκτρολόγου μηχανικού αλλά και συγγενικών ειδικοτήτων, καθώς επίσης και σε μηχανικούς της πράξης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ανάπτυξη και την ανάλυση των βασικών εννοιών και φαινομένων που σχετίζον...

Ηλεκτρικές μηχανές

Η σύγχρονη μηχανή είναι ακόμη και σήμεαρ ο κυρίαρχος τύπος ηλεκτρικής μηχανής για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. [...] Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές των τμημάτων μηχανικών, αλλά και σε μηχανικούς που ασχολούνται με τη διασύνδεση μονάδων ανεξάρτητων παραγωγών ή αυτοπαραγωγώ...

Ηλεκτρικές μηχανές

[...] Το βιβλίο αυτό, απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ειδικότητας ηλεκτρολόγου μηχανικού αλλά και συγγενικών ειδικοτήτων, καθώς επίσης και σε μηχανικούς της πράξης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ανάπτυξη και την ανάλυση των βασικών εννοιών και φαινομένων που σχετίζον...

Ηλεκτροτεχνικές εφαρμογές σε πλοία και πλωτές κατασκευές

Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται η μέθοδος ανάλυσης και επίλυσης των μαγνητικών κυκλωμάτων (στα οποία στηρίζεται η λειτουργία των ηλεκτρικών μηχανών) αξιοποιώντας τη μεθοδολογία επίλυσης των ηλεκτρικών κυκλωμάτων.Στο Κεφάλαιο 2 αναπτύσσεται η αρχή και τα χαρακτηριστικά λειτουργίας, καθώς και τα ισοδύναμ...

Ηλεκτρικές μηχανές

Το βιβλίο αυτό ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις της ηλεκτρικής βιομηχανίας. Το εμφανές έλλειμμα της σύγχρονης ελληνικής βιβλιογραφίας επιπέδου ΑΕΙ & ΤΕΙ που παρατηρείται στο αντικείμενο των ηλεκτρικών μηχανών αποτέλεσε το βασικό κριτήριο για την έκδοση του παρόντος βιβλίου στα ελληνικά. Τ...

Ηλεκτρικές μηχανές

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ηλεκτρικές μηχανές στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ηλεκτρικές μηχανές, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ηλεκτρικές μηχανές

[...] Το βιβλίο του Stephen J. Champan, όπως και όλα σχεδόν τα διδακτικά συγγράμματα προπτυχιακού επιπέδου, εξετάζουν τις ηλεκτρικές μηχανές στη μόνιμη κατάσταση ισορροπίας. Όμως, η εμπλοκή των ηλεκτρικών μηχανών με τον αυτόματο έλεγχο απαιτεί την εξέταση δυναμικών καταστάσεων. Έτσι, η εφαρμογή της ...

Ηλεκτρικές μηχανές στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ηλεκτρικές μηχανές στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ηλεκτρικές μηχανές στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εργαστηριακές ασκήσεις ηλεκτρικών μηχανών

Το ανά χείρας βιβλίο, φιλοδοξεί να καλύψει ένα ευρύ φάσμα του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος των Ηλεκτρικών Μηχανών, μέσα από 31 κατάλληλα επιλεγμένες ασκήσεις. Ασχολείται με θέματα που αφορούν κατά κύριο λόγο στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας. Είναι χωρισμένο σε τρία κεφάλαια: τις μηχανές συνεχο...

Εργαστήριο ηλεκτρικών μηχανών

Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό την Πειραματική Εφαρμογή της Θεωρίας των Ηλεκτρικών Μηχανών Ι και απευθύνεται στον σπουδαστή Ηλεκτρολόγο αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο να ασχοληθεί σοβαρά, επιστημονικά και πειραματικά με τη μελέτη των Ηλεκτρικών Μηχανών. Αποτελείται από δυο ενότητες (μέρη), όπου: -Στο Α...

Ηλεκτρικές μηχανές

Το σύγγραμμα αυτό "Ηλεκτρικές Μηχανές ΙI" απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές της περιοχής γνώσης των ηλεκτρολογικών ενεργειακών συστημάτων. Το περιεχόμενο του αποτελείται από ενότητες για τη δομή, τις βασικές αρχές και τον τρόπο λειτουργίας των περιστρεφόμενων ηλεκτρικών μηχανών και των μετασχηματισ...

Εργαστήριο ηλεκτρικών μηχανών Ι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εργαστήριο ηλεκτρικών μηχανών Ι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εργαστήριο ηλεκτρικών μηχανών Ι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εργαστήριο ηλεκτρικών μηχανών ΙΙ

Οι εργαστηριακές ασκήσεις εφαρμογής στο εργαστηριακό μέρος του μικτού μαθήματος "Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ" έχουν επιλεχθεί με πρωταρχικό στόχο την καλή κατάρτιση και εξάσκηση των φοιτητών με την πραγματοποίηση συνδεσμολογιών κυκλωμάτων Ηλεκτρικών Μηχανών και πολλαπλών μετρήσεων στο εργαστήριο. Η επαλή...

Ηλεκτρικές μηχανές

Το σύγγραμμα "Ηλεκτρικές μηχανές Ι και ΙΙ" απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές της περιοχής γνώσης των ηλεκτρολογικών ενεργειακών συστημάτων, οι οποίοι έχουν στο πρόγραμμα σπουδών τους το μάθημα "Ηλεκτρικές μηχανές". Το περιεχόμενο του αποτελείται από ενότητες για τη δομή, τις βασικές αρχές και τον ...

Εφαρμογές ηλεκτρικών μηχανών

Το παρόν σύγγραμμα "Εφαρμογές ηλεκτρικών μηχανών Ι" περιλαμβάνει τις σημαντικότερες εφαρμογές σε μορφή προβλημάτων και ασκήσεων, τα οποία, αφορούν στο θεωρητικό μέρος της ύλης που διαπραγματεύεται το σύγγραμμα "Ηλεκτρικές μηχανές Ι". Το πλήθος των προβλημάτων και των ασκήσεων, το μεγαλύτερο μέρος ...

Εφαρμογές ηλεκτρικών μηχανών

Το παρόν σύγγραμμα "Εφαρμογές ηλεκτρικών μηχανών ΙΙ" περιλαμβάνει τις σημαντικότερες εφαρμογές σε μορφή προβλημάτων και ασκήσεων, τα οποία, αφορούν στο θεωρητικό μέρος της ύλης που διαπραγματεύεται το σύγγραμμα "Ηλεκτρικές μηχανές ΙΙ". Το πλήθος των προβλημάτων και των ασκήσεων, το μεγαλύτερο μέρο...

Ηλεκτρικές μηχανές DC-AC

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ηλεκτρικές μηχανές DC-AC στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ηλεκτρικές μηχανές DC-AC, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στοιχεία ηλεκτρικών μηχανών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στοιχεία ηλεκτρικών μηχανών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στοιχεία ηλεκτρικών μηχανών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Έλεγχος και ελαχιστοποίηση των απωλειών των ηλεκτρικών μηχανών συνεχούς ρεύματος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Έλεγχος και ελαχιστοποίηση των απωλειών των ηλεκτρικών μηχανών συνεχούς ρεύματος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Έλεγχος και ελαχιστοποίηση των απωλειών των ηλεκτρικών μηχανών συνεχούς ρεύματος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ηλεκτρικές μηχανές συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ηλεκτρικές μηχανές συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ηλεκτρικές μηχανές συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...