Βιβλία

Εγχειρίδιο εργαστηριακών και προκλινικών ασκήσεων ακίνητης προσθετικής

Η οδοντική προσθετική αποκατάσταση προορίζεται να αποτελέσει ένα ζωντανό μέλος του ανθρώπινου σώματος. Η διαδικασία κατασκευής της είναι αρκετά πολύπλοκη αφού περιλαμβάνει εναλλασσόμενες κλινικές και εργαστηριακές φάσεις που εξελίσσονται σε διαφορετικούς χώρους και συνεπάγονται τη συνεργασία περισσό...

Διαγωνισμοί πρόσληψης Α.Σ.Ε.Π., κλάδος οδοντοτεχνικής, νοσηλευτικής και μαιευτικής
Διαγωνισμοί πρόσληψης εκπαιδευτικών, κλάδος οδοντοτεχνικής, νοσηλευτικής και μαιευτικής
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...