Βιβλία

Ανθοκομία

Όλες οι ασκήσεις που περιγράφονται στο βιβλίο αυτό προέρχονται από την πραγματική πρακτική εμπειρία και θεμελιώνονται με το θεωρητικό υπόβαθρο το οποίο επίσης αναφέρεται ανά άσκηση. Όλες οι ασκήσεις δουλεύουν πραγματικά, χωρίς να είναι στείρες βιβλιογραφικές οδηγίες και όλες μπορούν εύκολα να φτάσου...

Διαγωνισμοί πρόσκληψης εκπαιδευτικών Α.Σ.Ε.Π., κλάδος φυτικής παραγωγής, θερμοκηπιακών καλλιεργειών ανθοκομίας και δασοπονίας
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...