Βιβλία

Ηλεκτρολογία Γ' λυκείου

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα για την κατανόηση, την εμβάθυνση και την επανάληψη όλων των θεμάτων της Ηλεκτρολογίας που περιέχονται στη διδακτέα ύλη του αντίστοιχου μαθήματος της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου, Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, για τον κύκλο Τεχνολογία παραγωγής...

Εξετάσεις πιστοποίησης ηλεκτρολόγων

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε απόφοιτους ΙΕΚ για την απόκτηση πιστοποίησης, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να μάθουν (ή να γνωρίσουν) την ηλεκτρολογία μέσα από έναν διαφορετικό και πιο ευχάριστο τρόπο εκμάθησης....

Ηλεκτροτεχνία για μηχανολόγους

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα στο μάθημα της Ηλεκτροτεχνίας που υπάρχει στα περισσότερα προγράμματα σπουδών Μηχανολόγων Μηχανικών καθώς και Ναυπηγών Μηχανικών. ...

Ασκήσεις υψηλών τάσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασκήσεις υψηλών τάσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασκήσεις υψηλών τάσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Απαντήσεις σ' ερωτήματα ηλεκτρολόγων

Τα τελευταία 40 χρόνια οι παλιοί μαθητές μου με βομβαρδίζουν μ' ερωτήσεις τόσο πάνω σε λεπτομέρειες κατασκευής όσο και σε θέματα σχέσεών τους με τους πελάτες τους. Πολλοί απ' αυτούς ρωτάνε ακόμη τόσο για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα όσο και για την ισχύουσα ηλεκτρολογική νομοθεσία. Αφού πέρασ...

Ηλεκτροτεχνία Ι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ηλεκτροτεχνία Ι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ηλεκτροτεχνία Ι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ηλεκτρολογία Γ΄ λυκείου

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα για την κατανόηση, την εμβάθυνση και την επανάληψη όλων των θεμάτων της ηλεκτρολογίας που περιέχονται στη διδακτέα ύλη του αντίστοιχου μαθήματος της Γ΄τάξης του γενικού λυκείου, τεχνολογικής κατεύθυνσης, για τον κύκλο "Τεχνολογία π...

Εργαστηριακή επαλήθευση της θεωρίας στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας

Στο βιβλίο αυτό γίνεται μια προσπάθεια ώστε οι εργαστηριακές ασκήσεις που θα πραγματοποιηθούν να δώσουν την δυνατότητα στους σπουδαστές του Ζ' εξαμήνου αφ' ενός να αποκτήσουν τη εργαστηριακή πείρα αφ' ετέρου να διαπιστώσουν ότι η πράξη επαληθεύει τη θεωρία. Σκοπός μου δεν είναι να καλύψω το θεωρητι...

Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια: Ειδικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Το παρόν βιβλίο γράφτηκε σύμφωνα με την εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων του μαθήματος "Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις" της ειδικότητας "Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Βιομηχανικών Χώρων" του Β΄ κύκλου σπουδών των Τ.Ε.Ε. Αποτελεί χρήσιμο βοήθημα τόσο για τους μαθητές που διδάσκοντ...

Σχεδιασμός και μεθοδολογία της διδασκαλίας

Το σχέδιο μαθήματος (Υπέρ και κατά) Όσοι έχουν εργασθεί ως τώρα με το σχέδιο μαθήματος θα συμφωνήσουν μαζί μας ότι αποτελεί για τον εκπαιδευτικό Ηλεκτρολόγο όλων των κλάδων έναν οδηγό ο οποίος δομείται: α) Από το πλαίσιο του αντικειμένου του μαθήματος β) Τα τέσσερα (γνωστά) στάδια της διαδικασίας...

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων

Τα "Εγχειρίδια του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη" τα οποία απευθύνονται τόσο στον μαθητή-σπουδαστή όσο και στον επαγγελματία ηλεκτρολόγο, παρουσιάζουν με ιδιαίτερη έμφαση τη θεωρητική και την πρακτική τυποποίηση των διαφόρων θεμάτων τους. Ο σκοπός του βιβλίου των "Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων" είναι...

Διαγωνισμοί πρόσληψης Α.Σ.Ε.Π., κλάδος ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών, τεχνολόγων ιατρικών οργάνων
Διαγωνισμοί πρόσληψης εκπαιδευτικών, κλάδος ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών μηχανικών και φυσικών - ραδιοηλεκτρολόγων
Διαγωνισμοί πρόσληψης εκπαιδευτικών, κλάδος ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών, τεχνολόγων ιατρικών οργάνων
Ηλεκτρολογία Γ΄ ενιαίου λυκείου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ηλεκτρολογία Γ΄ ενιαίου λυκείου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ηλεκτρολογία Γ΄ ενιαίου λυκείου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...