Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Το τηλέφωνο φέρνει κέρδη

Το να τηλεφωνείς σωστά είναι μια τέχνη που έχει τους δικούς της κανόνες. Αν έχετε την ικανότητα να κερδίζετε το συνομιλητή σας μέσα στα 5-10 πρώτα δευτερόλεπτα της επικοινωνίας μαζί του, τότε το βιβλίο αυτό σας είναι άχρηστο. Αν όμως δεν γνωρίζετε ότι σήμερα στο 80% των επιχειρηματικών επαφών πα...

Αρχές τηλεπικοινωνιών

Tο παρόν βιβλίο έχει ως στόχο την ομαλή εισαγωγή των αναγνωστών στο αντικείμενο των Tηλεπικοινωνιών. Xωρίζεται σε οκτώ κέφαλαια που συνοδεύονται με αρκετές ασκήσεις για την εμπέδωση της ύλης. Στην εισαγωγή δίνεται ο ορισμός ενός σήματος και η παρουσίαση της δομής ενός τηλεπικοινωνιακού συστήματος....

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τηλεπικοινωνιακά συστήματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τηλεπικοινωνιακά συστήματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τηλεπικοινωνιακά συστήματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τηλεπικοινωνιακά συστήματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τηλεπικοινωνιακά συστήματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τηλεπικοινωνιακά συστήματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ινοοπτικές επικοινωνίες

Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται το θέμα των ινοοπτικών επικοινωνιών. Στο βιβλίο, εξετάζονται τόσο τα βασικά δομοστοιχεία που απαρτίζουν μια ινοοπτική ζεύξη (οπτικές ίνες, πομποδέκτες, ενισχυτές) όσο και πραγματικές τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές όπως συγκεκριμένες περιπτώσεις ζεύξεων σημείου προς σημείο,...

Απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τηλεπικοινωνιακά συστήματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τηλεπικοινωνιακά συστήματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σύνθεση τηλεπικοινωνιακών διατάξεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σύνθεση τηλεπικοινωνιακών διατάξεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σύνθεση τηλεπικοινωνιακών διατάξεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τηλεπικοινωνιακά πρωτόκολλα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τηλεπικοινωνιακά πρωτόκολλα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τηλεπικοινωνιακά πρωτόκολλα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

ISDN

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο ISDN στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το ISDN, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ραδιοφωνία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ραδιοφωνία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ραδιοφωνία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τηλεόραση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τηλεόραση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τηλεόραση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τεχνολογία επικοινωνιών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τεχνολογία επικοινωνιών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τεχνολογία επικοινωνιών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συνοπτική θεωρία σημάτων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συνοπτική θεωρία σημάτων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συνοπτική θεωρία σημάτων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τηλεπικοινωνίες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τηλεπικοινωνίες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τηλεπικοινωνίες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τηλεπικοινωνίες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τηλεπικοινωνίες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τηλεπικοινωνίες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στη θεωρία σημάτων και συστημάτων

Το βιβλίο πραγματεύεται τις βασικές έννοιες της θεωρίας σημάτων και συστημάτων και εισάγει τον σπουδαστή στους μετασχηματισμούς Fourier, Laplace, Ζ και DFT, καθώς επίσης και στην περιγραφή συστημάτων στο χώρο κατάστασης, στη θεωρία δειγματοληψίας και σε υπολογιστικά θέματα της ανάλυσης Fourier. Χωρί...

Δίκτυα επικοινωνιών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δίκτυα επικοινωνιών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δίκτυα επικοινωνιών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συστήματα επικοινωνίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συστήματα επικοινωνίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συστήματα επικοινωνίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...