Βιβλία

Learn About the Olympic Games

"Learn about the Olympic Games: From antiquity to the present day" is a book of exercises for children of 7 years and above, which has the dual aim of entertaining and informing them about the Olympic Games and their spirit. The striking illustrations linked with the well-written presentation of t...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...