Βιβλία

Τα καπνά

Σ' αυτό το βιβλίο περιγράφονται όλες οι δουλειές βήμα προς βήμα. Η αρχή γινόταν τον Οκτώβρη με το μάζεμα του καπνόσπορου και ακολουθούσαν η προετοιμασία των χωραφιών, τα φυντάνια, η φυτεία, η τσάπα, το μάζεμα των καπνόφυλλων απ' το χωράφι, το βελόνιασμα και το λιάσιμο, που μέχρι εδώ φτάνουμε στον επ...

Καπνός και κάπνισμα

Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του ο καπνός δεν έπαψε να προκαλεί έντονες αμφισβητήσεις και αντιδράσεις εκ διαμέτρου αντίθετες, που εναλλάσσονται με ύμνους, εκθειασμούς και σκληρούς διωγμούς ανάλογα με την εποχή και τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Από "ιερό φυτό" και πανάκεια για τη θερ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...