Βιβλία

Paterikon per i più piccoli

Πρόκειται για σετ δώδεκα βιβλίων, των πρώτων τυπωμένων για Ορθόδοξα παιδιά στα Ιταλικά. Τα κείμενα είναι τέλεια προσαρμοσμένα στα Ιταλικά και εξυπηρετούν πολύ για πρώτη ανάγνωση όσων μαθαίνουν Ιταλικά. Τα δώδεκα αυτά βιβλία είναι τα πρώτα Ορθόδοξα παιδικά βιβλία που εκδίδονται στα Ιταλικά. Εκδόθη...

Μη σε πιάνει πανικός

Τα βιβλία της σειρά "Μάθε για τη ζωή" προσφέρουν στους γονείς των μικρών παιδιών μια εξαιρετική ευκαιρία για να συζητήσουν μαζί τους μερικά λεπτά και σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά καθώς μεγαλώνουν. Τα βιβλία αυτά δίνουν την αφορμή να εκφράσουν τα παιδιά τους φόβους τους κα ι τις α...

Mezz'ora di magia all' Acropoli

Questa visita all' Acropoli non era come le altre. Perche i protagonisti della nostra storia, Athina, Ercole ed Aristotele, hanno il potere magico di poter richiamare ai giorni nostri e solo per mezzora, una persona che ha vissuto nel passato. Cosi, la loro guida al Tempio piu importante per la anti...

Mezz'ora di magia a Olimpia

Questa visita ad Olimpia non era come le altre. Perche i protagonisti della nostra storia, Athina, Ercole ed Aristotele hanno il poter magico di potere richiamare ai giorni nostri e solo per mezzora, una persona che ha vissuto nel passato. Cosi, la loro guida sul posto dove sono nati i Giochi Olimpi...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...