Βιβλία

Όπου ήν κήπος

Η μελέτη αυτή επιχειρεί να αναλύσει μια μικρού μεγέθους οικονομία ενός μεσογειακού νησιού, της Άνδρου, με βάση τα δεδομένα του οθωμανικού κτηματολογίου του έτους 1670, το οποίο δημοσιεύεται ολόκληρο στο τέλος του βιβλίου σε μεταγραφή στα σύγχρονα τουρκικά και μετάφραση στα ελληνικά. Το οθωμανικό κτη...

Η Άνδρος μου

Στο χωριό που πέρασα τα παιδικά μου χρόνια υπήρχε μια πηγή κοντά στο σπίτι μας που έδινε νερό σε όλους τους κατοίκους αλλά και στα περιβόλια τους. Τη λέγανε Σωτήρα. Το νερό της πηγής έτρεχε από τη βάση ενός βράχου. Δεν με αφήνανε οι γονείς μου να πηγαίνω μόνος μου γιατί, λέει, είχε ένα μεγάλο φίδ...

Άνδρος

Ο τόμος αυτός αποτελεί τον πρώτο μίας εκδοτικής σειράς που σχεδιάστηκε από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με σκοπό να αναδείξει όψεις υλικού πολιτισμού και της ιστορίας των νησιών των Κυκλάδων. Κοινή συνισταμένη των βιβλί...

Φωνές της Άνδρου

Τα κείμενα του τόμου αυτού, πρωτοδημοσιευμένα μεταξύ 1998 και 2008, είναι η νοσταλγική μαρτυρία, διατυπωμένη με γλώσσα γλαφυρή, του φανατικού Ανδριώτη που υπήρξε ο Αντώνης Πολέμης (1925-2012). Έζησε στο νησί όλα του τα χρόνια, τυπογράφος και έμπορος, βιβλιοχαρτοπώλης και πράκτορας εφημερίδων, προνομ...

Η Άνδρος μέσα στον χρόνο

Το βιβλίο αποτυπώνει τη μακρά πορεία της Άνδρου μέσα στον χρόνο. Η ιστορία του νησιού κατά την αρχαιότητα συνδέθηκε με τα μεγάλα κέντρα: Θήρα, Αθήνα, Πέργαμος, Ρώμη. Ίχνη αυτής της περιόδου είναι διάσπαρτα στο δυτικό μέρος της 'Ανδρος. Μετά το 1204 οι Ενετοί στρέφουν το νησί ανατολικά, συνδέοντάς το...

Αρόδο

"Αρόδο: όταν πλοίον 'τι παραμένει ολίγον έξωθεν λιμένος ή όρμο χωρίς να αγκυροβολήση' (Λεξικόν Δημητράκου) (...). Μια διαδικασία χαραγμένη στις παραδόσεις των μικρών νησιωτικών τόπων που δεν είχαν πάντοτε τη δυνατότητα ελλιμενισμού μεγαλύτερων σκαφών. Αρόδο: μια συνθήκη αναμονής (...). Ξ εκκρεμότητα...

Η νησιωτική κοινωνία της Άνδρου στο οθωμανικό πλαίσιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η νησιωτική κοινωνία της Άνδρου στο οθωμανικό πλαίσιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η νησιωτική κοινωνία της Άνδρου στο οθωμανικό πλαίσιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ανέκδοτα ανδριακά έγγραφα του δέκατου έκτου αιώνος

Προ τινών ετών εξεδόθη υπό του γραφόντος εκτενής εργασία περί των αφεντοτόπων της Άνδρου επί τη βάσει των εγγράφων κυρίως του ΙΣ αιώνος. Τα σχετιζόμενα προς τα κατάλοιπα των φεουδαλικών θεσμών έγγραφα ανερχόμενα εις τεσσαράκοντα επτά (τα τελευταία των αρχών του ΙΖ' αιώνος), περιελήφθησαν εις το βιβλ...

Άνδρος και Χαλκιδική

[…] Τα δύο μέχρις στιγμής συνέδρια της Ιερισσού και της Άνδρου, συνέδρια αναμνήσεως αρχαίων νοσταλγικών δεσμών, είναι συγχρόνως συνέδρια συναδελφώσεως μεταξύ σύγχρονων κατοίκων των αυτών αρχαίων χώρων και εύχομαι όπως η αναζωογόνησις των δεσμών μεταξύ της αρχαίας Μητροπόλεως και των αρχαίων αποικιών...

Άνδρος η αρχοντική

Το βιβλίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του νησιού με δίγλωσσα παράλληλα κείμενα. Περιλαμβάνει πληροφορίες για την ιστορία του νησιού, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα ευρήματα, το περιβάλλον, την οικονομία, τις εκκλησίες και τις μονές καθώς και πλήθος φωτογραφιών. Είναι, ταυτόχρονα, συνοδευ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...