Βιβλία

Το μυστήριο της τέχνης

Ο Θεός είναι ο τέλειος Καλλιτέχνης και Ποιητής. Η κατ’ εικόνα δική Του δημιουργία μας σημαίνει ότι είμαστε κι εμείς καλλιτέχνες και ποιητές, ανεξάρτητα από την κλήση μας στη ζωή. Είμαστε καλλιτέχνες με τον τρόπο που αγαπάμε. Είμαστε ποιητές με τον τρόπο που προσευχόμαστε. Ο καθένας είναι ένας καλλιτ...

Κάλλος αμήχανον

Συγκριτική μελέτη μεταξύ φιλοσοφίας, θρησκείας και τέχνης....

Αι παραδόσεις εν τη χριστιανική εικονογραφία: Αγνείας πείρα

Σε αυτή την άρτια επιστημονική μελέτη, που συνυφαίνει την προσέγγιση της ιστορίας της τέχνης με τη φιλολογία και τη λαογραφία, ο Αδαμάντιος Αδαμαντίου ανασύρει από τη λήθη μια σπάνια και δυσερμήνευτη (και γι’ αυτό συχνά παρερμηνευόμενη) παράσταση από τον κύκλο της θεομητορικής εικονογραφίας: την παρ...

Θρησκεία και τέχνη

Επιστολή του Πάπα Ιωάννη ΧΧΙΙΙ "Cum itaque sicut accepimus carissimus in Christo filius noster Janus rex Cipri illustris ad sanctum Uarionen gloriosum confessorem sincere et specialis gessit prout et gerit devocionis affectum et ad eius gloriam et honorem quendam benorem officii eiusdem sancti st...

Κριτικές προσεγγίσεις στον ορθόδοξο πολιτισμό

Περιεχόμενα: - Δ. Γ. Μαγριπλής, "Θρησκεία και ιδεολογία: Ορθοδοξία και σύγχρονος κόσμος" - Θ. Ν. Παπαθανασίου, "Η Κοκκινοσκουφίτσα και ο κακός λύκος ή πώς "ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν": Σημειώσεις για τον διάλογο Εκκλησίας και Αριστεράς" - Ο. Β. Στασινοπούλου, "Από το άτομο στο ανθρώπιν...

Οι απόψεις των Ελλήνων απολογητών και του Ευσέβιου Καισαρείας για την τέχνη

Για τη συγγραφή της παρούσας μελέτης αφορμήθηκα από τις παραδόσεις στο μάθημα Χριστιανική Αρχαιολογία στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης (Α.Ε.Σ.Θ.). Διδάσκοντας το προαναφερόμενο μάθημα το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 στους σπουδαστές του Γ΄ Εξαμήνου της Α.Ε.Σ.Θ. μου δόθηκε η ευκαιρία να μελ...

Ορθοδοξία και πολιτισμός

Η γλώσσα, η τέχνη, στις παντοειδείς εκφάνσεις τους, καλλιεργήθηκαν μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Αλλά το χαρακτηριστικό του ορθοδόξου πολιτισμού δεν είναι η ύλη. Είναι το πνεύμα που ζωοποιεί. Αυτό που εκφράζεται στην απλότητα του λόγου και αποτυπώνεται όχι στον όγκο και στο ύψος των μνημείων, αλ...

The Sacred in Life and Art

We are becoming increasingly aware that the forms of our life and art - of our modern civilization generally - have over the last few centuries been characterized by the progressive loss of precisely that sense which gives virtually all other civilizations and cultures of the world their undying lus...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...