Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Ενέργεια

Το συλλογικό έργο "Ενέργεια: Ναυτιλία & θαλάσσιες μεταφορές" αποτελεί τον Β΄ Διεπιστημονικό Τόμο για την Ενέργεια, καρπό του ερευνητικού κύκλου Δίκαιο & Πολιτική της Ενέργειας 2012-2013 υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet και του LNG Forum στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπ...

Αεροπορικές μεταφορές και τουρισμός

Οι αερομεταφορές αποτέλεσαν περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο το μοχλό ανάπτυξης του τουρισμού, της παγκοσμιοποίησης και της κατάλυσης των συνόρων. Είναι ταυτόχρονα ένας κλάδος υψηλής εντάσεως κεφαλαίου, παραδοσιακά ασταθής, ευάλωτος στις οικονομικές και πολιτικές κρίσεις. Στόχος του βιβλίου είναι να...

Αεροπορικές μεταφορές και αεροδρόμια στην Ελλάδα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αεροπορικές μεταφορές και αεροδρόμια στην Ελλάδα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αεροπορικές μεταφορές και αεροδρόμια στην Ελλάδα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σύγχρονες θαλάσσιες μεταφορές και το φαινόμενο της πειρατείας

Το παρόν έργο επιχειρεί την καταγραφή και ανάλυση του παγκοσμίου συστήματος θαλάσσιων μεταφορών. Λαμβάνοντας υπόψη το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, διερευνά ενδελεχώς την παρουσία πειρατικής δραστηριότητας ανά τον κόσμο, η οποία, παρόλο που θεωρείτο ότι είχε εξαφανιστεί και αποτελούσε αποκλειστικό...

Διαχείριση ποιότητας και ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές

Η Ναυτιλία και οι θαλάσσιες μεταφορές εν γένει, είναι ένα πολυσχιδές και πολυεπίπεδο τεχνοοικονομικό οικοδόμημα, ένα πλήθος ναυτιλιακών και παραναυτιλιακών δραστηριοτήτων, που η ναυτιλιακή πολιτική συνθέτει σε ένα λειτουργικό σύνολο. Αναφερόμαστε σε μια βιομηχανία που από τη μια λειτουργεί σε μια αυ...

Οδικές μεταφορές: Σύγχρονα ζητήματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οδικές μεταφορές: Σύγχρονα ζητήματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οδικές μεταφορές: Σύγχρονα ζητήματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βιομηχανία αεροπορικών μεταφορών και τουρισμός

Η πλειοψηφία των διεθνών μετακινήσεων επιβατών προς και από την Ελλάδα περιλαμβάνει την εναέρια μεταφορά. Αυτή η μορφή μεταφοράς έχει αναπτυχθεί πολύ από τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο και μετά, όταν ένα πλεόνασμα αεροσκαφών διατέθηκε για αστική χρήση. Το κόστος των αεροπορικών μεταφορών έχει άμεση επιρροή...

Δημόσια μεταφορικά συστήματα

Οι αλλαγές που συντελέστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στη δομή, τη λειτουργία αλλά και στις διαστάσεις των οικιστικών μονάδων όλων των βαθμίδων επηρέασαν σημαντικά τη μορφή και την οργάνωση του σύγχρονου αστικού χώρου. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτή είχε το IX αυτοκίνητο. Η αλματώδης αύξηση του ...

Διατακτική πρακτορείου μεταφοράς

Η διατακτική του πρακτορείου μεταφοράς αποτελεί το έγγραφο που δίνει τη δυνατότητα στον παραλήπτη ενός φορτίου να βρίσκει και να παραλαμβάνει απρόσκοπτα το φορτίο του στις τελωνειακά υποκείμενες ή ελεύθερες αποθήκες. Αναγράφει το πλοίο που πραγματικά μετέφερε το φορτίο, το δηλωτικό, τον στίχο και ...

Αεροπορικές μεταφορές και αεροδρόμια

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αεροπορικές μεταφορές και αεροδρόμια στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αεροπορικές μεταφορές και αεροδρόμια, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μεταφορές και Logistics

Στην παρούσα έκδοση εξετάζεται ένας επιμέρους κλάδος της οικονομίας, ο κλάδος των μεταφορών και των logistics, και οι επιπτώσεις του στην ανάπτυξη και στον χώρο. Αναμφίβολα, οι προοπτικές που αναδεικνύονται από την εισαγωγή των logistics στην παραγωγική διαδικασία και στην κοινωνία γενικότερα, τροπο...

Σχεδιασμός μεταφορών: συστήματα μεταφοράς Ι

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σχεδιασμός μεταφορών: συστήματα μεταφοράς Ι στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σχεδιασμός μεταφορών: συστήματα μεταφοράς Ι, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μοναδοποιημένα φορτία, συνδυασμένες μεταφορές εμπορευμάτων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μοναδοποιημένα φορτία, συνδυασμένες μεταφορές εμπορευμάτων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μοναδοποιημένα φορτία, συνδυασμένες μεταφορές εμπορευμάτων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η ιστορία των δημοσίων αερομεταφορών στην Ελλάδα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η ιστορία των δημοσίων αερομεταφορών στην Ελλάδα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η ιστορία των δημοσίων αερομεταφορών στην Ελλάδα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συστήματα σιδηροδρομικών μεταφορών

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται τα σιδηροδρομικά συστήματα μεταφορών, δηλαδή τα χερσαία μαζικά μέσα που κινούνται σε δικό τους διάδρομο κυκλοφορίας χρησιμοποιώντας ως οδό μεταφοράς τη σιδηροδρομική γραμμή ήτοι δύο παράλληλες σιδηροτροχιές που εδράζονται σε ειδικά διαμορφωμένη υποδομή. Στην κατηγορί...

Κυκλοφοριακή τεχνική

Το βιβλίο παρουσιάζει τις γενικές έννοιες και τη βασική θεωρία της κυκλοφοριακής τεχνικής, καθώς και ορισμένες χαρακτηριστικές εφαρμογές, σύμφωνα με την ελληνική και διεθνή εμπειρία. Στα 8 κεφάλαια του βιβλίου και με τη βοήθεια 89 σχημάτων και 186 πινάκων, εξετάζονται: - Πρόλογος και κεφάλαιο 1....

Οικονομική των μεταφορών

Η "Οικονομική των μεταφορών" εξετάζει όλα τα μέσα μεταφοράς και διερευνά τόσο τη λειτουργία του κάθε μέσου στην αγορά των μεταφορών όσο και τη μεταφορική υποδομή που είναι απαραίτητη, δηλαδή προσεγγίζει το πρόβλημα τόσο μικροοικονομικά όσο και μακροοικονομικά. Το βιβλίο απευθύνεται τόσο σε επαγγελμα...

Ο τομέας των μεταφορών και οι συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές

Η όλο και μεγαλύτερη συμφόρηση των οδικών δικτύων σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα των αποκαλούμενων φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μεταφοράς, όπως είναι ο σιδηρόδρομος, η εσωτερική ναυσιπλοΐα και οι θαλάσσιες μεταφορές, συνηγορούν στη χρησιμοποίηση των τεχνικών της συνδυασμένης μεταφοράς. Σκοπ...

Μεταφορές και περιβάλλον

Το βιβλίο αυτό προορίζεται κυρίως για διδακτική χρήση στους φοιτητές του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Πιστεύω όμως πως παρουσιάζει και ένα γενικότερο ενδιαφέρον, για όσους ασχολούνται με το ευρύτατο διεπιστημονικό αντικείμενο της μελέτης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Βασίζεται, βέβαια, σ...

Ποδήλατο

Το ποδήλατο είναι μια προφανής φυσική επιλογή. Σήμερα, στην εποχή της ταχύτητας, των ανέσεων και της ιδιωτικότητας, το ποδήλατο αντιπροσωπεύει μια επιθετική στάση. Ανήκει σε αυτούς που αρνούνται να υποταχτούν στη μορφή που παίρνει ο κόσμος μας, που προτιμούν τη σύγκρουση από την παραίτηση, που πιστε...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...