Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Από την ένταξη στην κρίση

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε σχετικά πρόσφατα με άδηλη ακόμη διάρκεια και απροσδιόριστες επιπτώσεις θα αποτελέσει μια ακόμη πιο σκληρή δοκιμασία για την συνοχή και την αποτελεσματικότητα της Ευρώπης. Έτσι θα φανεί, αν η Ευρώπη αποτελεί πράγματι μια ζωντανή πολιτική πραγματικότητα. ...

Με τον Ανδρέα στην Ευρώπη

Η πραγματική γνωριμία με τον Παπανδρέου άρχισε αφού με έκανε υφυπουργό της κυβέρνησης το 1982 και επήρε διαστάσεις κυρίως λόγω των ταξιδιών που κάναμε μαζί, όπου και μοιραία εκάναμε ανταλλαγές απόψεων και συζητήσεις που πολύ λίγοι από τους συνεργάτες του είχαν την ευκαιρία να κάνουν μαζί του. Κυρίως...

Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα συμπληρώθηκε από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα/Ευρωπαϊκή Ένωση (1981-2007). Προφανώς, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Ελλάδα άλλαξαν σημαντικά μέσα σε αυτό το διάστημα. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει 27 κράτη-μέλη, σε σύγκριση με την Ευ...

Ευρωπαϊκή ενοποίηση και βιομηχανία τροφίμων

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του Λουξεμβούργου απετέλεσε ιστορικό γεγονός με ύψιστη οικονομική, κοινωνική και πολιτική σημασία τόσο για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως ενιαία οντότητα όσο και για τα επιμέρους κράτη-μέλη που την απαρτίζουν. Ορίζει ρητά ως χρονικό όριο το τέλος του 1992 για την ολοκλήρωση της ...

Ευρωπαϊκή ενοποίηση και κλωστοϋφαντουργία

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του Λουξεμβούργου απετέλεσε ιστορικό γεγονός με ύψιστη οικονομική, κοινωνική και πολιτική σημασία τόσο για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως ενιαία οντότητα όσο και για τα επιμέρους κράτη-μέλη που την απαρτίζουν. Ορίζει ρητά ως χρονικό όριο το τέλος του 1992 για την ολοκλήρωση της ...

Ευρωπαϊκή ενοποίηση και αγορά εργασίας

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του Λουξεμβούργου απετέλεσε ιστορικό γεγονός με ύψιστη οικονομική, κοινωνική και πολιτική σημασία τόσο για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως ενιαία οντότητα όσο και για τα επιμέρους κράτη-μέλη που την απαρτίζουν. Ορίζει ρητά ως χρονικό όριο το τέλος του 1992 για την ολοκλήρωση της ...

Ευρωπαϊκή ενοποίηση και νέα προϊόντα

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του Λουξεμβούργου απετέλεσε ιστορικό γεγονός με ύψιστη οικονομική, κοινωνική και πολιτική σημασία τόσο για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως ενιαία οντότητα όσο και για τα επιμέρους κράτη-μέλη που την απαρτίζουν. Ορίζει ρητά ως χρονικό όριο το τέλος του 1992 για την ολοκλήρωση της ...

Η εναρμόνιση της πολιτικής μεταφορών

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του Λουξεμβούργου απετέλεσε ιστορικό γεγονός με ύψιστη οικονομική, κοινωνική και πολιτική σημασία τόσο για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως ενιαία οντότητα όσο και για τα επιμέρους κράτη-μέλη που την απαρτίζουν. Ορίζει ρητά ως χρονικό όριο το τέλος του 1992 για την ολοκλήρωση της ...

Κοινοτική διαρθωτική πολιτική

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη του Λουξεμβούργου απετέλεσε ιστορικό γεγονός με ύψιστη οικονομική, κοινωνική και πολιτική σημασία τόσο για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως ενιαία οντότητα όσο και για τα επιμέρους κράτη-μέλη που την απαρτίζουν. Ορίζει ρητά ως χρονικό όριο το τέλος του 1992 για την ολοκλήρωση της ...

The Europeanisation of Greece's Foreign and Security Policy

This book endeavours to present a systematic and rigorous examination of the Common Foreign and Security Policy in relation to the Weak European Union member states, by analysing the role, contribution, and participation of Greece in the CFSP framework. Reference is also being made to other weak EU ...

Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 20 χρόνια συμμετοχής και η πορεία προς το μέλλον

Η έρευνα που ακολουθεί σχετικά με τις απόψεις και στάσεις της κοινής γνώμης και των διαμορφωτών της, καθώς και των πολιτικών συστημάτων στις χώρες μέλη της ΕΕ - εταίρους της Ελλάδας, όσον αφορά την 20ετία συμμετοχής της στην Ένωση και τις μελλοντικές προοπτικές της, προτάθηκε από το Ελληνικό Κέντρο ...

Οι κοινωνικο-πολιτικές επιπτώσεις της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οι κοινωνικο-πολιτικές επιπτώσεις της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οι κοινωνικο-πολιτικές επιπτώσεις της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Από το Άμστερνταμ στη Νίκαια

Μπροστά στην πρόκληση της διαμόρφωσης ενός βαθύτερου ενοποιητικού συστήματος μέσα στην Ε.Ε., η Ελλάδα καλείται να διαδραματίσει έναν εποικοδομητικό ρόλο αλλά και να προωθήσει αποτελεσματικά τα εθνικά της συμφέροντα. Αυτή η συλλογική έκδοση, που επιμελήθηκε ο διεθνολόγος Σωτήρης Ντάλης, φιλοδοξεί αφ...

Χρηματικές σχέσεις της Ελλάδας με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

Η προσχώρηση της Ελλάδας στην ΕΟΚ εγκαινίασε μια νέα περίοδο στις χρηματικές και πιστωτικές τους σχέσεις. Μεταβιβάσεις από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και κοινοτικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής συνδυάστηκαν με μια δραστική επιδείνωση του εμπορικού ελλείματος. Παράλληλα, οι θεσμοί της ευρωπα...

Ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ελληνική τεχνολογική πολιτική

Στις τελευταίες δεκαετίες η παγκόσμια επιστημονική πρόοδος και η τεχνολογική αλλαγή δεν ενσωματώθηκαν στην ελληνική παραγωγή έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τη συννεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της. Το πρόβλημα αυτό έχει σωστά συνδυαστεί με την οικονομική στασιμότητα της τελευταίας δεκαετίας. Η ανάγ...

Ελλάδα-ΕΟΚ 1959-1979

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελλάδα-ΕΟΚ 1959-1979 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελλάδα-ΕΟΚ 1959-1979, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η ανανεωμένη μεσογειακή πολιτική της ευρωπαϊκής κοινότητας και η Ελλάδα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η ανανεωμένη μεσογειακή πολιτική της ευρωπαϊκής κοινότητας και η Ελλάδα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η ανανεωμένη μεσογειακή πολιτική της ευρωπαϊκής κοινότητας και η Ελλάδα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ο ελληνικός κοινοτισμός και η νεοελληνική κοινοτική παράδοση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ο ελληνικός κοινοτισμός και η νεοελληνική κοινοτική παράδοση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ο ελληνικός κοινοτισμός και η νεοελληνική κοινοτική παράδοση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η ευρωπαϊκή πολιτική και αμυντική συνεργασία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η ευρωπαϊκή πολιτική και αμυντική συνεργασία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η ευρωπαϊκή πολιτική και αμυντική συνεργασία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ευρωπαϊκά ανορθόδοξα

Στον τόμο αυτό συγκεντρώνονται είκοσι δύο κείμενα, στην πλειονότητα τους γραμμένα τα τέσσερα τελευταία χρόνια και δημοσιευμένα στον ελληνικό και ξένο Τύπο. Στα κείμενα αυτά ο συγγραφέας επιχειρεί ένα σχολιασμό των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων, με κύρια έμφαση στο θέμα της προσαρμογής της Ελλά...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...