Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 6
Αναλύσεις κλινικής χημείας

Ως "Κλινική Χημεία" ορίζεται ο κλάδος της χημείας που ασχολείται με την ανάλυση των σωματικών υγρών, καθώς επίσης και με τη βιοχημική ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν. Το παρόν σύγγραμμα παρουσιάζει το θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και την πειραματική πορεία των χημικών δοκιμασιών και αναλύσ...

Αναλυτική χημεία

Το βιβλίο αναφέρεται στις Αρχές Αναλυτικής Χημείας, στις Κλασικές Τιτλομετρικές Τεχνικές και ιδιαιτέρως στις Ενόργανες Τεχνικές Χημικής Ανάλυσης, όπως: μοριακή φασματοσκοπία απορρόφησης υπεριώδους-ορατού, ατομική φασματομετρία, αυτόματοι αναλυτές ροής, υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης/απόδοσης, αέρι...

Χημεία ενώσεων συναρμογής

Το βιβλίο "Χημεία Ενώσεων Συναρμογής" έχει σκοπό να φέρει σε επαφή τον αναγνώστη με τη θεωρία και το πείραμα. Η ανθρώπινη φύση επιζητεί πάντοτε την επιβεβαίωση της θεωρίας. Και αυτό αποτελεί αναγκαιότητα στην επιστήμη της Χημείας, την επιστήμη που ασχολείται με την ύλη, από τη στιγμή της δημιουργίας...

Γενική και ανόργανη χημεία

Το βιβλίο αυτό, γράφτηκε για να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες (Θεωρίας και Εργαστηριακών Ασκήσεων) του μαθήματος «Γενική και Ανόργανη Χημεία». Η ύλη του βιβλίου αυτού περιλαμβάνει το πρώτο μέρος με εννιά κεφάλαια θεωρίας, το δεύτερο μέρος με γενικές οδηγίες (ασφάλεια στον εργαστηριακό χώρο - βα...

Βασικές αρχές αναλυτικής χημείας

Η Αναλυτική Χημεία, η επιστήμη της μέτρησης, ενδιαφέρεται για το χημικό χαρακτηρισμό της ύλης, σε ποιοτικό και ποσοτικό επίπεδο. H Αναλυτική Χημεία είναι χρήσιμη σ' όλους τους επιστημονικούς κλάδους, όπως: Χημεία (οργανική, ανόργανη, φυσικοχημεία και βιοχημεία), Βιολογία, Γεωλογία, Περιβαλλοντικές ε...

Εικονογραφημένη βιολογική χημεία Harper's

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εικονογραφημένη βιολογική χημεία Harper's στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εικονογραφημένη βιολογική χημεία Harper's, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πράσινη χημεία και πράσινη τεχνολογία

Περιεχόμενα: Πράσινη Χημεία και Πράσινη Τεχνολογία (Μηχανική). Ιστορική Εξέλιξη. Πράσινη Χημεία και Πράσινη Τεχνολογία για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Βασικές Αρχές και Εφαρμογές. Πράσινη Χημεία και Οργανική Σύνθεση, Εφαρμογές. Πράσινη Χημεία και Τοξικοί Οργανικοί Διαλύτες (Αντικατάσταση και Εναλλακτηκέ...

Ποσοτική χημική ανάλυση

O κλάδος της Αναλυτικής Χημείας είναι ένας από αυτούς που γνωρίζουν αλματώδη ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες επειδή πρέπει να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται στις αυξημένες απαιτήσεις του σύγχρονου ανθρώπου, της κοινωνίας, των άλλων επιστημών και της τεχνολογίας. Η πρόοδος στις επιστήμες της Β...

Στερεοχημεία με μια ματιά

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στερεοχημεία με μια ματιά στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στερεοχημεία με μια ματιά, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αναλυτική χημεία και ενόργανη ανάλυση στον τομέα της διατροφής

Η Αναλυτική Χημεία είναι ίσως ο σπουδαιότερος κλάδος της Χημείας, γιατί αποτελεί την εφαρμογή στην πράξη όλων των θεωρητικών γνώσεων, οι οποίες αναφέρονται στη δομή και συμπεριφορά των φυσικών και τεχνητών υλών. Στο παρόν εγχειρίδιο καταβάλλεται προσπάθεια να δοθούν, με όσο το δυνατόν απλούστερο τρ...

Βιοσυναρμοστική χημεία

Το βιβλίο αυτό προσπαθεί να δώσει ορισμένες απαντήσεις για πολλά φαινόμενα και δράσεις που παρατηρούμε καθημερινά. Φαινόμενα όπως η φωτοσύνθεση, η μεταφορά του οξυγόνου με το αίμα, η αποικοδόμηση των τροφών ή η μετατροπή του αζώτου της ατμόσφαιρας σε λίπασμα βασίζονται στη δημιουργία Ενώσεων Συναρμο...

Ανόργανη χημεία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ανόργανη χημεία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ανόργανη χημεία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Χημεία φυσικών προϊόντων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Χημεία φυσικών προϊόντων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Χημεία φυσικών προϊόντων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Καύσιμα, λιπαντικά

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του προπτυχιακού μαθήματος "Καύσιμα-Λιπαντικά" που διδάσκεται στους φοιτητές του Τμήματος Χημείας (7ο εξάμηνο). Ωστόσο θα μπορούσε να είναι χρήσιμο και σε άλλους επιστήμονες όπως, Χημικούς Μηχανικούς, Φυσικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, κα...

Χημεία και τεχνολογία υλικών

Το διδακτικό αυτό σύγγραμμα είναι για την εφαρμοσμένη εκπαίδευση στις Τεχνολογικές σχολές στο μάθημα της Βιομηχανικής Χημείας και για τις Σχολές του Μηχανολογικού Τομέα. Περιεχόμενα: Α΄ Μέρος: Τεχνολογική χημεία 1. Γενική Χημεία 2. Ανόργανη Χημεία 3. Ανόργανη Τεχνολογία 4. Ηλεκτροχημεία 5....

Φαρμακευτική χημεία με στοιχεία Medical Chemistry

Το βιβλίο αυτό με τον τίτλο "Φαρμακευτική χημεία με στοιχεία Medical Chemistry" απευθύνεται πρωτίστως στους φοιτητές της Φαρμακευτικής, σε Φαρμακοποιούς και γενικότερα σε επιστήμονες που ασχολούνται με το φάρμακο. Όπως είναι γνωστό η Φαρμακευτική Χημεία ασχολείται με τη χημεία των φαρμάκων σε σχέ...

Εργαστηριακαί ασκήσεις ποσοτικής αναλυτικής χημείας

Το ανά χείρας βιβλίον "Εργαστηριακαί Ασκήσεις Ποσοτικής Αναλυτικής Χημείας" αποσκοπεί, αφ' ενός μεν εις το να κατανοήσουν οι φοιτηταί θεμελιώδεις εννοίας της Αναλυτικής Χημείας, αφ' έτερου δε να εκμάθουν ούτοι την εργαστηριακήν τεχνικήν και την χρήσιν διαφόρων συσκευών και οργάνων και διά της εκτελέ...

Ενόργανη ανάλυση

Περιεχόμενα: Εισαγωγή στην ενόργανη ανάλυση - Σφάλματα και στατιστική επεξεργασία αναλυτικών δεδομένων - Ηλεκτροχημικές τεχνικές αναλύσεως (ποτενσιομετρία, ηλεκτρολυτικές τεχνικές βολταμμετρία, πολαρογραφία και συγγενείς τεχνικές) - Φασματοχημικές τεχνικές (φασματοφωτομετρία UV- Vis, φασματοφωτομετρ...

Ποσοτική ανάλυση

Το βιβλίο πραγματεύεται τη θεωρία και τις εφαρμογές της κλασικής ποσοτικής αναλύσεως. Περιλαμβάνει τη σταθμική και ογκομετρική ανάλυση και επιλεγμένες εργαστηριακές ασκήσεις. Το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε ασχολείται με την ποσοτική ανάλυση, όπως π.χ. από Χημικούς, Χημικούς Μηχα...

Χημική ισορροπία και ανόργανη ποιοτική ημιμικροανάλυση

Στο βιβλίο παρουσιάζονται οι αρχές της χημικής ισορροπίας και η εφαρμογή τους σε διαλύματα ηλεκτρολυτών, εξετάζονται οι ιδιότητες και οι αντιδράσεις των πλέον συνηθισμένων ιόντων και η συστηματική ποιοτική ανάλυση ανόργανων ουσιών. Το βιβλίο διαιρείται σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορά στη θεωρητική βάση ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 6
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...