Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Μελέτες υδραυλικών εγκαταστάσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μελέτες υδραυλικών εγκαταστάσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μελέτες υδραυλικών εγκαταστάσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μόνιμες ροές με ελεύθερη επιφάνεια

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μόνιμες ροές με ελεύθερη επιφάνεια στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μόνιμες ροές με ελεύθερη επιφάνεια, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Υδραυλική

Η κατανόηση της ροής υπό πίεση σε κλειστούς αγωγούς είναι απαραίτητη για τον επιτυχημένο σχεδιασμό πολύπλοκων δικτύων. Ιστορικά, ο σχεδιασμός δικτύων ύδρευσης αποτέλεσε το πρώτο μεγάλου τεχνολογικού ενδιαφέροντος πεδίο εφαρμογής της υδραυλικής των κλειστών αγωγών. Σήμερα, πέρα από τον σχεδιασμό δικτ...

Υδραυλική κλειστών και ανοικτών αγωγών

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους φοιτητές Πολιτικούς Μηχανικούς και καλύπτει την ύλη του μαθήματος «Υδραυλική», που περιλαμβάνει τη ροή σε κλειστούς και σε ανοικτούς αγωγούς. Επίσης μπορούν να συμβουλευτούν το βιβλίο αυτό όσοι ασχολούνται στην πράξη με θέματα όπως διαστασιολόγηση αγωγών σε δίκτυα ...

Εφαρμοσμένη υδραυλική

Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει τις βασικές γνώσεις Εφαρμοσμένης Υδραυλικής που χρειάζεται να αποκτήσουν οι σπουδάστριες και σπουδαστές για να κατανοήσουν στη συνέχεια των σπουδών τους τα μαθήματα της κατεύθυνσης του υδραυλικού μηχανικού και να θέσουν τις βάσεις για να επιλύουν ως διπλωματούχοι μηχανικ...

1.000 ιδέες για μαστορέματα

Στο βιβλίο 1.000 ιδέες για μαστορέματα, στους τρεις τόμους του, με απλά λόγια και πολλά παραδείγματα, παρατίθενται λεπτομερείς οδηγίες και πρακτικές συμβουλές, για να καταφέρετε, με εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο, να βελτιώσετε το σπίτι σας. Το βιβλίο είναι χρήσιμο τόσο σε εκείνους που "πιάνουν τ...

Υδραυλική περιβάλλοντος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Υδραυλική περιβάλλοντος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Υδραυλική περιβάλλοντος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Υδραυλικά και πνευματικά συστήματα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Υδραυλικά και πνευματικά συστήματα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Υδραυλικά και πνευματικά συστήματα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Υδραυλική ισχύς

Ένα βιβλίο που διακρίνεται για την απλότητα του τρόπου γραφής του, την πρακτικότητα, αλλά και τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Πιο συγκεκριμένα, η μεθοδολογία των ενοτήτων διευκολύνει τη σταδιακή εκμάθηση και συνδέει τη θεωρία με την πράξη με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην υποχρεώνεται ο αναγνώστ...

Διευθετήσεις υδατορρευμάτων

Η σύνταξη του παρόντος πονήματος αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από μία τουλάχιστον δεκαετία όταν για ένα χρόνο ήμουν επισκέπτης καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) των ΗΠΑ. Με τη βοήθεια των πλούσιων βιβλιοθηκών του ΜΙΤ και του Χάρβαρντ καθώς και με την ...

Αριθμητική προσομοίωση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αριθμητική προσομοίωση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αριθμητική προσομοίωση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μόνιμες ροές με ελεύθερη επιφάνεια

Πρώτος στόχος του βιβλίου είναι να προσφέρει στους φοιτητές βασικές γνώσεις για τις μόνιμες ροές με ελεύθερη επιφάνεια, που είναι απαραίτητες σε πολλά έργα πολιτικού μηχανικού. Ένας δεύτερος στόχος είναι να συμβάλλει, έστω και λίγο, στη διαμόρφωση της επιστημονικής σκέψης των αναγνωστών. Τα μαθηματ...

Υδραυλική περιβάλλοντος και ποιότητα επιφανειακών υδάτων

Τα προβλήματα ποιότητας της ρύπανσης των επιφανειακών υπόγειων νερών βρίσκονται στην επικαιρότητα και μάλιστα πιο έντονα από τα προηγούμενα χρόνια. Απασχολούν τους επιστήμονες και μηχανικούς, αλλά και την κοινή γνώμη με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, λόγω των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών στα ποσοστά κα...

Αντλία

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται στους τεχνικούς όλων των βαθμίδων (τεχνίτες - σπουδαστές - φοιτητές - τεχνολόγους και διπλωματούχους μηχανικούς). Πρόκειται για μια εργασία που έχει ως στόχο να βοηθήσει τόσο ο χρήστης όσο και ο συντηρητής και ο μελετητής. Έγινε προσπάθεια να παρουσιαστούν και επεξηγηθούν...

Υδραυλική ανοικτών αγωγών

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους φοιτητές Πολιτικούς Μηχανικούς και καλύπτει την ύλη των μαθημάτων "Υδραυλική" και "Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών". Επίσης μπορούν να συμβουλευτούν το βιβλίο αυτό όσοι ασχολούνται στην πράξη με θέματα όπως ο σχεδιασμός ανοικτών αγωγών, ο σχεδιασμός οχετών, η αντιπλημμυρικ...

Εφαρμοσμένη υδραυλική

Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει τις βασικές γνώσεις του αντικειμένου της ροής υπό πίεση σε κλειστούς αγωγούς, που χρειάζεται να αποκτήσει ο σπουδαστής για να κατανοήσει στη συνέχεια των σπουδών του τα μαθήματα της κατεύθυνσης του υδραυλικού μηχανικού, αλλά και να αποκτήσει τις βάσεις για να επιλύει ως ...

Υδραυλική και υδραυλικά - λιμενικά έργα

[...] Η τεχνική εμβέλεια του βιβλίου, αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες καθ' όσον λόγω του αιφνίδιου θανάτου του συγγραφέα, τα χειρόγραφα τούτου δεν είχαν καθαρογραφεί (πολλές διορθώσεις, παραπομπές, κ.λπ.). Η γλώσσα που χρησιμοποιούσε ο συγγραφέας μετατράπηκε σε δημοτική, χωρίς όμως να αλλοιωθεί η ...

Υδραυλικές εγκαταστάσεις και εργασίες ειδών υγιεινής

Αυτός ο τόμος με τις διεξοδικές πληροφορίες, τις πολύτιμες υποδείξεις, τις εκτεταμένες βήμα προς βήμα οδηγίες και τις εικόνες, παρέχει τη δυνατότητα ακόμη και σε κάποιον χωρίς πείρα να... - να βρει έξυπνες λύσεις για υπέροχα μπάνια σε περιορισμένους χώρους. - να εγκαταστήσει απλά και γρήγορα το ...

Υδραυλική περιβάλλοντος και ποιότητα επιφανειακών υδάτων

Το βιβλίο αυτό, κατά κύριο λόγο, αναφέρεται στις βασικές αρχές και διαδικασίες που διαμορφώνουν την ποιότητα και τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες της υδραυλικής και της δυναμικής της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων (ποτάμια και λίμνες). Το βιβλίο έχει ...

Υδραυλικό πλήγμα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Υδραυλικό πλήγμα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Υδραυλικό πλήγμα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...