Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Ρευστοδυναμικές μηχανές

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ρευστοδυναμικές μηχανές στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ρευστοδυναμικές μηχανές, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ρευστομηχανική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ρευστομηχανική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ρευστομηχανική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εφαρμοσμένη ρευστομηχανική

4η έκδοση ανανεωμένη, διευρυμένη, επικαιροποιημένη σε όλους τους τομείς της μηχανικής των ρευστών. - Ιδεώδη και πραγματικά ρευστά - Απεικόνιση και ορατοποιήση ροϊκών πεδίων - Υδροστατική και Αεροστατική - Μονοδιάστατη Ροή στις εφαρμογές - Συστήματα αγωγών παροχέτευσης ρευστών - Ρευστοδυναμικ...

Μηχανική ρευστών

Ο παρών τόμος περιέχει μια εισαγωγή στην Μηχανική Ρευστών όπως αυτή διδάσκεται σήμερα στα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές των ΑΕΙ. Αποτελεί εξέλιξη των πανεπιστημιακών σημειώσεων του συγγραφέα, που γράφτηκαν για τις ανάγκες της διδασκαλίας του μαθήματος της Μηχανικής Ρευστών σε δευτεροετείς ...

Μηχανική των ρευστών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μηχανική των ρευστών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μηχανική των ρευστών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Υπολογιστική ρευστομηχανική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Υπολογιστική ρευστομηχανική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Υπολογιστική ρευστομηχανική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μηχανική των ρευστών ΙΙ

Με το παρόν βιβλίο (Τόμος II) ολοκληρώνεται η προσπάθεια που είχε αρχίσει με τον πρώτο τόμο του συγγράμματος "Μηχανική των Ρευστών" και συνεχίστηκε με το εγχειρίδιο "Ανύσματα και Τανυστές". Η προσπάθεια αυτή στόχευε στον εφοδιασμό του φοιτητή, αλλά και όλων όσοι ασχολούνται με τη μελέτη και τις εφαρ...

Μηχανική των ρευστών Ι

Το βιβλίο αυτό αποτελεί τον πρώτο τόμο από το δίτομο έργο "Μηχανική των Ρευστών" που απευθύνεται στους φοιτητές των Τμημάτων Μεταλλουργών, Μηχανολόγων, Ναυπηγών, Πολιτικών και Χημικών Μηχανικών, αλλά και σε όλους όσοι ασχολούνται με τη μελέτη και τις εφαρμογές του αντικειμένου της Μηχανικής των Ρευσ...

Μηχανική των ρευστών

Το κείμενο της παρούσας έκδοσης είναι ουσιατικά το ίδιο με εκείνο της δεύτερης έκδοσης. Έγιναν όμως πολλές λεπτομερειακές αλλαγές στη λεκτική απόδοση και στη γραμματική και συντακτική διατύπωση των εννοιών. Επίσης διορθώθηκαν τα κάθε είδους σφάλματα που υπέπεσαν στην αντίληψή μας. Ελπίζουμε ότι οι ...

Εισαγωγή στην τεχνολογία νερού και αφαλάτωσης

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μία εισαγωγή στις τεχνολογίες κατεργασίας νερού και αφαλάτωσης. Η τεχνολογία νερού και αφαλάτωσης αποτελεί μία σύγχρονη αναγκαιότητα λαμβανομένου υπόψη των επιδράσεων του ανθρώπου στο περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά η αλόγιστη χρήση και εξάντληση των φυσικών πόρων αλλά και η ...

Εργαστηριακή ρευστομηχανική

Κατά την ανάπτυξη των σειρών μαθημάτων Μηχανικής Ρευστών , σε κάθε Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ίδρυμα, πρέπει να εξασφαλίζεται η οργάνωση και παρουσίαση των εργαστηριακών θεμάτων με τέτοιο τρόπο ώστε, αυτά να βοηθούν και να ενισχύουν το θεωρητικό μέρος, με σειρά ασκήσεων που συμβαδίζουν θεματικά με την...

Εισαγωγή στην μηχανική των ρευστών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στην μηχανική των ρευστών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στην μηχανική των ρευστών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μηχανική των ρευστών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μηχανική των ρευστών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μηχανική των ρευστών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μηχανική των ρευστών

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους σπουδαστές κυρίως, αλλά και στους Μηχανικούς Τεχνικούς ενός ευρέως φάσματος ειδικοτήτων που αντιμετωπίζουν στην πράξη προβλήματα μηχανικής ρευστών. Σήμερα, διάφορα πολυσύνθετα προβλήματα που εμφανίζονται στην πράξη, αντιμετωπίζονται κατά τυποποιημένο τρόπο με τη βοή...

Μηχανική των ρευστών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μηχανική των ρευστών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μηχανική των ρευστών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μηχανική ρευστών

Η ύλη στο βοήθημα αυτό έχει δομηθεί και πλαισιωθεί με θέματα από παραδόσεις και ασκήσεις ρευστομηχανικής που ανήκουν στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών των Μηχανικών. Ακολουθείται η κλασσική μορφή διάταξης και ανάλυσης της θεωρίας που προϋποθέτει επίπεδο γνώσεων από τα ανώτερα μαθηματικά και πανεπιστημι...

Εργαστήριο μηχανικής ρευστών και υδροδυναμικών - υδραυλικών εφαρμογών της

- Ιδιότητες των ρευστών - Υδροστατική πίεση - Μετρήσεις παροχής και πίεσης - Στρωτή και τυρβώδης ροή - Απώλειες σε κλειστούς αγωγούς και κύκλωμα μεταφοράς - Δύναμη των ρευστών-ορμή - Υπερχειλιστές - Υδραυλικό άλμα - Διακλαδώσεις αγωγών-Hardy Cross - Φαινομενολογία κατανομών ταχυτήτων-Εξισώσ...

Ρευστομηχανική

Το βιβλίο αυτό είναι το δεύτερο από τη σειρά των δύο τόμων "Ρευστομηχανική Ι" και "Ρευστομηχανική ΙΙ" του συγγραφέα. Το περιεχόμενο αυτού του τόμου μπορεί να αποτελέσει απαραίτητο βοήθημα όλων εκείνων που επιθυμούν να έχουν μια πλήρη αντίληψη και εποπτεία επί των σύγχρονων προβλημάτων της Ρευστομηχα...

Ρευστομηχανική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ρευστομηχανική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ρευστομηχανική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Υπολογιστική ρευστομηχανική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Υπολογιστική ρευστομηχανική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Υπολογιστική ρευστομηχανική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...