Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Διαφορικές εξισώσεις

Τα μαθηματικά είναι μια γλώσσα με την οποία προσπαθούμε να εκφράσουμε διάφορα προβλήματα και να τα κατανοήσουμε. Οι διαφορικές εξισώσεις είναι απαραίτητες για την κατανόηση πολλών φυσικών, μαθηματικών και άλλων προβλημάτων. Παρουσιάζουμε εδώ ορισμένες μαθηματικές τεχνικές επίλυσης βασικών μορφών...

Εξισώσεις της μαθηματικής φυσικής

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές Φυσικής, Μαθηματικών και Πολυτεχνικών Σχολών που διδάσκονται διαφορικές εξισώσεις δευτέρας τάξεως με μερικές παραγώγους. Απευθύνεται επίσης και σε επιστήμονες οι οποίοι ερευνούν σχετικά προβλήματα. Προς τον σκοπό αυτό η θεωρία συνοδεύεται από πλήθος ενδεικτικών...

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις

Το ανά χείρας εγχειρίδιο προήλθε από τις σημειώσεις των διαλέξεων του μαθήματος Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΜΑΣ 203 στο Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατά το χρονικό διάστημα 1994-2012. Το μάθημα αυτό είναι εξαμηνιαίο και προσφέρεται κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμή...

Διαφορικές εξισώσεις και εφαρμογές

Το βιβλίο αυτό καλύπτει πλήρως την ύλη ενός μαθήματος Διαφορικών Εξισώσεων προπτυχιακού πανεπιστημιακού επιπέδου και απευθύνεται κυρίως σε σπουδαστές των Θετικών Επιστημών αλλά και των Πολυτεχνικών και Οικονομικών Σχολών. Στο βιβλίο δίνεται έμφαση στην ταξινόμηση και τη μεθοδολογία της λύσης διαφ...

Αριθμητική ανάλυση

Το βιβλίο αυτό καλύπτει ολοκληρωμένα και μεθοδικά τις διδακτικές απαιτήσεις του μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης των Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων, παρέχοντας απαραίτητες βασικές γνώσεις γι' αυτόν τον σημαντικό κλάδο των Μαθηματικών. Απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές Μαθηματικών Τμημάτων, αλλά και...

Μέθοδοι επιλύσεως ασκήσεων και προβλημάτων διαφορικών εξισώσεων, γραφήματα λύσεων

Περιεχόμενα: Μέρος Πρώτο. Στοιχεία από την ανάλυση των ψηφιακών σημάτων και συστημάτων: Διακριτά σήματα και συστήματα, z- Μετασχηματισμός, περιγραφή διακριτών συστημάτων με εξισώσεις διαφορών, ο z-Μετασχηματισμός για την λύση LTI-εξισώσεων διαφορών. Μέρος Δεύτερο. Αναλογικά σήματα και συστήματα, ...

Διαφορικές εξισώσεις

Αναλυτική θεωρία δοσμένη με απλότητα και σαφήνεια- Μεθοδολογία για την πολύπλευρη αντιμετώπιση θεμάτων- Πλήθος παραδειγμάτων- εφαρμογών για την πλήρη κατανόηση βασικών εννοιών- 96 επιλεγμένα λυμένα θέματα με τον πιο απλό και υποδειγματικό τρόπο. Στοχεύει στη εξοικείωση του φοιτητή με το πνεύμα και τ...

Εξισώσεις διαφορών και διαφορικές εξισώσεις

Ο κύριος σκοπός του βιβλίου είναι ο εφοδιασμός των φοιτητών με τις απαραίτητες μεθόδους και τεχνικές, ώστε να μπορούν να επιλύσουν τις Βασικές Διαφορικές Εξισώσεις και Εξισώσεις Διαφορών. Τέτοιου είδους εξισώσεις συναντώνται σε μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων, όπως Οικονομία, Βιολογία, Μηχανική κ....

Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αριθμητικές μέθοδοι μερικών διαφορικών εξισώσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αριθμητικές μέθοδοι μερικών διαφορικών εξισώσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αριθμητικές μέθοδοι μερικών διαφορικών εξισώσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αριθμητική ανάλυση των διαφορικών εξισώσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αριθμητική ανάλυση των διαφορικών εξισώσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αριθμητική ανάλυση των διαφορικών εξισώσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις

Η συνεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα των βιομηχανικών και τεχνολογικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων, απαιτεί την ουσιαστική συνεισφορά των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, κατά κύριο λόγο με τη μορφή της μαθηματικής προτυποποίησης και των υπολογιστικών μαθηματικών. Οι απαιτήσεις αυτές στο αντικείμενο των Σ...

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διαφορικές εξισώσεις με εφαρμογές

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διαφορικές εξισώσεις με εφαρμογές στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διαφορικές εξισώσεις με εφαρμογές, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μερικές διαφορικές εξισώσεις

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι μαθηματικές μέθοδοι για τη μελέτη και την επίλυση των διαφόρων μορφών των μερικών διαφορικών εξισώσεων. Στο κεφάλαιο 1 αναφέρονται οι γραμμικές μερικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης, το πρόβλημα του Cauchy (το πρόβλημα της αρχικής τιμής), οι εξισώσεις ολικών ...

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις

- Συνοπτική Θεωρία - Λυμένα παραδείγματα - Άλυτα θέματα με απαντήσεις - Συνοπτικά το αόριστο ολοκλήρωμα - Τυπολόγιο ολοκληρωμάτων - Αναπτύγματα βασικών συναρτήσεων Πολλά προβλήματα των Φυσικών και γενικότερα των Τεχνικών Επιστημών είναι προβλήματα συμμεταβολής διαφόρων μεγεθών. Η μελέτη αυτ...

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις

Σε γενικές γραμμές, η Άλγεβρα είναι επαρκής για να περιγραφούν διαδικασίες προσδιορισμού της τιμής φυσικών μεγεθών που αφορούν σε φυσικά προβλήματα. Όμως, στην πλειοψηφία των εφαρμογών που αφορούν στα διάφορα επιστημονικά πεδία, εμπλέκονται στη μαθηματική περιγραφή και οι ρυθμοί μεταβολής των φυσικώ...

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διαφορικές εξισώσεις

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές ΑΕΙ - ΤΕΙ και περιέχει την ύλη του μαθήματος των Διαφορικών Εξισώσεων. Η θεωρία και κυρίως οι μέθοδοι επίλυσης Διαφορικών Εξισώσεων είναι απαραίτητες γνώσεις για έναν επιστήμονα των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Ηλεκτρολογίας, της Μηχανολογίας, των Ηλεκτρονι...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...