Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Ασκήσεις πιθανοτήτων

Το βιβλίο αυτό περιέχει μία προσεκτικά επιλεγμένη συλλογή ασκήσεων σε διάφορα προχωρημένα θέματα της θεωρίας πιθανοτήτων (πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές, γεννήτριες συναρτήσεις, Κεντρικό Οριακό θεώρημα κ.λπ.) ) στόχος του είναι να βοηθήσει τον αναγνώστη αφ' ενός μεν να εμπεδώσει τη σχετική θεωρία ...

Εφαρμοσμένη στατιστική και πιθανότητες για μηχανικούς

Περιέχει: Ο ρόλος της Στατιστικής στη Μηχανική, Πιθανότητες, Διακριτές τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας, Διακριτές τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας, Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές και κατανομές πιθανότητας, Από κοινού κατανομές πιθανότητας, Σημειακή εκτίμηση παραμέτρων και δει...

Εισαγωγή στις πιθανότητες με στοιχεία στατιστικής

Μία διαισθητική, εντούτοις ακριβής εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων και μοντέλων πιθανοτήτων που χρησιμοποιείται στις θεωρητικές επιστήμες, μηχανικούς, οικονομικές επιστήμες και σχετιζόμενες περιοχές. Ιδιότητες του βιβλίου Αναπτύσσει τις βασικές έννοιες πιθανοτήτων, τυχαίες μεταβλητές, στοχαστι...

Πιθανότητες και στατιστική

Ο βασικός στόχος του βιβλίου είναι η αναλυτική παρουσίαση των βασικών αρχών και τεχνικών της Στατιστικής που οδηγούν στην συναγωγή συμπερασμάτων για έναν πληθυσμό από ένα σύνολο δεδομένων (δείγμα). Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές όλων των σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ που έχουν στατιστική στο πρόγραμμά το...

Εισαγωγή στη θεωρία των πιθανοτήτων και εφαρμογές

"Έστω δη η ρητορική δύναμις περί έκαστον του θεωρήσαι το ενδεχόμενον πιθανόν". "εφόσον ένας νόμος των μαθηματικών αναφέρεται στην πραγματικότητα δεν μπορεί να είναι βέβαιος, και αν είναι βέβαιος δεν μπορεί να αναφέρεται στην πραγματικότητα". Οι δύο προηγούμενες ρήσεις, που οφείλονται στον Αρι...

Πιθανότητες, στατιστική

Το βιβλίο αυτό επευθύνεται σε κάθε άτομο που ασχολείται με τις Πιθανότητες και την Στατιστική. Περιέχει υποδειγματικά λυμένες εφαρμογές από τις πιο απλές μέχρι τις πιο σύνθετες καθώς και συνοπτική θεωρία. Θέματα που αναλύονται στο βιβλίο αυτό είναι: συνδυαστική ανάλυση, πιθανότητες, μονομεταβλητές π...

Πιθανότητες

Περιέχει: - Bασικές έννοιες των πιθανοτήτων - Μονοδιάστατες τυχαίες μεταβλητές - Χαρακτηριστικά τυχαίων μεταβλητών - Ειδικές κατανομές - Συναρτήσεις τυχαίας μεταβλητής - Πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές. Οι "Πιθανότητες" αποτελούν βασικό μάθημα σε όλες σχεδόν τις πανεπιστημιακές σχολές (ΑΕΙ...

Βασικές αρχές θεωρίας πιθανοτήτων

Το βιβλίο αυτό, που έχει φτάσει στην 8η αμερικανική έκδοσή του, προσφέρει στον αναγνώστη μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της Θεωρίας Πιθανοτήτων. Μέσα από πολλά παραδείγματα αναδεικνύει με εύληπτο και κατανοητό τρόπο τις εφαρμογές της θεωρίας σε διάφορους κλάδους των επιστημών. Απευθύνεται σε φοιτητέ...

Εισαγωγή στις πιθανότητες και τις στοχαστικές διαδικασίες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στις πιθανότητες και τις στοχαστικές διαδικασίες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στις πιθανότητες και τις στοχαστικές διαδικασίες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στην πιθανοθεωρία

Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί εισαγωγή στην πιθανοθεωρία και απευθύνεται σε αναγνώστες/χρήστες με μαθηματική ωριμότητα, την οποία παρέχει ένα ετήσιο μάθημα απειροστικoύ λογισμού. Τα χαρακτηριστικά του βιβλίου μπορούν να συνοψισθούν ως εξής: - Δεν προϋποθέτει γνώσεις στο αντικείμενο. - Κάνει εκτεν...

Εφαρμοσμένες πιθανότητες και στατιστική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εφαρμοσμένες πιθανότητες και στατιστική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εφαρμοσμένες πιθανότητες και στατιστική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Στοιχεία πιθανοτήτων και στατιστικής στην επιστήμη των υπολογιστών

Στόχος του παρόντος συγγράμματος είναι η παρουσίαση με αναλυτικό και κατανοητό τρόπο των θεμελιωδών αρχών της Θεωρίας Πιθανοτήτων και των βασικών μεθόδων της Στατιστικής Ανάλυσης. Η ενσωμάτωση σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου πολλών λυμένων παραδειγμάτων από τα πεδία της Επιστήμης των Υπολογιστών, της Π...

Εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων και εφαρμογές

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων και εφαρμογές στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων και εφαρμογές, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων και στατιστική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων και στατιστική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων και στατιστική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στις πιθανότητες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισαγωγή στις πιθανότητες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισαγωγή στις πιθανότητες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θεωρία πιθανοτήτων και στατιστική με εφαρμογές

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θεωρία πιθανοτήτων και στατιστική με εφαρμογές στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θεωρία πιθανοτήτων και στατιστική με εφαρμογές, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πιθανότητες και στατιστική

Στο βιβλίο αυτό, αν και εισαγωγικό, ορίζονται με αυστηρά μαθηματικά (χρήση θεωρίας μέτρου) οι περισσότερες από τις έννοιες που συναντά κανείς στην Θ.Π., όπως επίσης αποδεικνύονται αναλυτικά (ή δίνονται αναφορές για την απόδειξής τους) θεωρήματα και προτάσεις που σχετίζονται με τις έννοιες αυτές. Προ...

Θεωρία πιθανοτήτων και εφαρμογές

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θεωρία πιθανοτήτων και εφαρμογές στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θεωρία πιθανοτήτων και εφαρμογές, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εισαγωγή στις πιθανότητες

Μια διαισθητική, εντούτοις ακριβής εισαγωγή στη θεωρία πιθανοτήτων και μοντέλων πιθανοτήτων που χρησιμοποιείται στις θεωρητικές επιστήμες, μηχανικούς, οικονομικές επιστήμες και σχετιζόμενες περιοχές. Το βιβλίο: - Αναπτύσσει τις βασικές έννοιες πιθανοτήτων, τυχαίες μεταβλητές, στοχαστικές διαδικα...

Ασκήσεις πιθανοτήτων ΙΙ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ασκήσεις πιθανοτήτων ΙΙ στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ασκήσεις πιθανοτήτων ΙΙ, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...