Βιβλία

Εργαστηριακά θέματα οπτικής

Το βιβλίο "Εργαστηριακά Θέματα Οπτικής" καλύπτει ορισμένες βασικές ενότητες της Οπτικής από εργαστηριακή άποψη, δηλαδή τη Συμβολή, την Περίθλαση, τη Γεωμετρική Οπτική, την Πόλωση και τον Διασκεδασμό. Για καθεμιά από τις παραπάνω ενότητες, το βιβλίο παρέχει μια συνοπτική θεωρητική εισαγωγή με τις ...

Βελτιώστε την όρασή σας

Χιλιάδες άνθρωποι βελτίωσαν την όρασή τους εφαρμόζοντας τις μεθόδους που περιγράφει ο Μάρτιν Μπρόφμαν στο βιβλίο "Βελτιώστε την όρασή σας". Το βιβλίο αυτό θα σας βοηθήσει όχι μόνο να δείτε πιο καθαρά τον εξωτερικό κόσμο, αλλά και να γνωρίσετε τον αληθινό εαυτό σας, τις πραγματικές ανάγκες και επιθυμ...

Ιστορία και οπτική του γυαλιού

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα βοήθημα για όλους τους υπηρέτες της τέχνης και της επιστήμης του Οπτικού-Οπτομέτρη, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, βιομηχανίες ή επιχειρήσεις, με στόχο να προσφέρει μια εκτενή αλλά και ταξινομημένη γνώση, τόσο των σύγχρονων υλικών και μεθόδων για την άσκηση του επαγγέλματος, ό...

Οπτική και λέιζερ

Tο παρόν βιβλίο είναι μια εισαγωγή στην εφαρμοσμένη οπτική. Πραγματεύεται τη βασική γεωμετρική (ακτινική) και κυματική οπτική, καθώς και τα εξής επιμέρους θέματα: τα λέιζερ, την ολογραφία, τις ίνες, τους οπτικούς κυματοδηγούς και τα ολοκληρωμένα οπτικά. Eπίσης, εξετάζει τις φυσικές αρχές των οπτικών...

Εφαρμοσμένη οπτική

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα αναγνωστικού κοινού. Στους φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και σε υποψήφιους Διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές, κυρίως των Πολυτεχνικών Σχολών και των Σχολών θετικών Επιστημών. Η οπτική ως επέκταση του ηλεκτρομαγνητισμού και σε συνδυασμό με...

Εφαρμοσμένη οπτική με θέματα οπτικοηλεκτρονικής και Laser

"Εφαρμοσμένη οπτική" είναι ο τίτλος του δεύτερου βιβλίου του συγγραφέα στους τομείς των Επιστημών & της Τεχνολογίας. Ο ανά χείρας τόμος καλύπτει την επιστημονική περιοχή της Οπτικής συνδυάζοντας τη βασική γνώση με τη σύγχρονη τεχνολογία των οπτικών τεχνολογιών και των Lasers. Για την πληρέστερη κα...

Η οπτική ακτινοβολία

Η παρούσα έκδοση αποσκοπεί στην ενημέρωση του κοινού, σχετικά με τις βιολογικές επιδράσεις της οπτικής ακτινοβολίας (υπέρυθρης, ορατής, υπεριώδους) επάνω στον άνθρωπο, καθώς και τα μέτρα, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται, για την προστασία από αυτές. [...] (από τον πρόλογο του συγγραφέα) Η ιδ...

Η διδακτική της οπτικής μέσα  από μια διαχρονική ματιά

Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται μία προσέγγιση της Διδακτικής της Οπτικής μέσα από την Ιστορία. Προσεγγίζονται θέματα που έχουν σχέση με τις πηγές του φωτός, την ευθύγραμμη διάδοση, την ανάκλαση, τη διάθλαση, τους φακούς, την όραση, τα χρώματα και την κυματική θεωρία. Για πολλά από αυτά τα θέματα παρου...

Σύγχρονη πειραματική οπτική

Η "Σύγχρονη πειραματική οπτική" περιλαμβάνει έξι μεγάλες εργαστηριακές ενότητες, οι οποίες αναδεικνύουν, με ανάγλυφο τρόπο, τα χαρακτηριστικά του φωτός (γεωμετρικά και κυματικά). Οι εργαστηριακές ασκήσεις που περιγράφονται εκτείνονται από τους γνωστούς σε όλους τους νόμους της ανάκλασης, τα φαινόμεν...

Οπτική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οπτική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οπτική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οπτική και Lasers

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οπτική και Lasers στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οπτική και Lasers, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κλινική διάθλαση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κλινική διάθλαση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κλινική διάθλαση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Θέματα οπτικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Θέματα οπτικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Θέματα οπτικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οπτική

Διάδοση κύματος (κυματική εξίσωση, ημιτονοειδή κύματα, φάση, ταχύτητα φάσεως, κύματα στο χώρο, ...). Ηλεκτρομαγνητικά κύματα και φωτόνια (εξισώσεις τoυ Maxwell, δείκτης διαθλάσεως, ένταση, ενέργεια, ορμή, ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, ...). Ανάκλαση και διάδοση (νόμοι ανακλάσεως και διαθλάσεως, αρχή τoυ F...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...