Βιβλία

Εφαρμοσμένη ακουστική

Το βιβλίο αυτό καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της Ακουστικής, δίδοντας έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της Ακουστικής σε τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο τεχνικό ενδιαφέρον όπως οι ηχομονώσεις, η ηχορρύπανση, η βελτίωση της Ακουστικής των κλειστών και ανοικτών χώρων κλπ. Η ανάγνωση τ...

Ακουστική χώρων

"Το βιβλίο αυτό, έχει σκοπό τη γνωστική εξοικείωση με τις θεμελιώδεις αρχές του αντικειμένου της αρχιτεκτονικής ακουστικής, με ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη της ακουστικής των χώρων ακρόασης και των χώρων ηχογράφησης. Απευθύνεται σε επαγγελματίες, σπουδαστές και σε όσους θέλουν να διευρύνουν και να εμ...

Θεωρία και τεχνικές στην Audio Mastering επεξεργασία

Ένας βασικός στόχος αυτού του βιβλίου είναι να διασαφηνιστεί ο ρόλος του Audio Mastering στην σύγχρονη μουσική βιομηχανία και να εξηγηθούν οι λόγοι που δημιουργείται η ανάγκη για αυτού του είδους την επεξεργασία. Πρωταρχικός σκοπός όμως είναι να αναλυθούν, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε τεχνικό ε...

Εφαρμοσμένη ακουστική

Το τεύχος αυτό των ασκήσεων, περιλαμβάνει τις λύσεις των ασκήσεων του βιβλίου "Εφαρμοσμένη ακουστική". Στην αρχή κάθε κεφαλαίου δίδονται οι βασικοί τύποι που είναι απαραίτητοι για την λύση των ασκήσεων, ενώ στο παράρτημα γίνεται μια αναφορά στο βασικό μαθηματικό υπόβαθρο που πρέπει να έχει ο αναγνώσ...

Κλινική ακουολογία

Η παρούσα συγγραφή αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια με στόχο τη βελτίωση, ανανέωση και προσθήκη σύγχρονων δεδομένων στο τομέα της Ακουολογίας. Διατηρήθηκε ένα πολύ μεγάλο μέρος του αρχικού συγγράμματος του 1986, ενώ προστέθηκαν οι σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της Ακουολογίας, τόσο σε ό,τι αφορά τ...

Εγχειρίδιο ακουστικής

Πρακτικές Συμβουλές για την Τέχνη και την Επιστήμη της Ακουστικής Σχεδίασης και Αρχιτεκτονικής Υλοποιήστε το δικό σας ακουστικό περιβάλλον, όπως αίθουσες ηχογράφησης, δωμάτια ελέγχου και οικιακά δωμάτια ακρόασης με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβουλών από δυο επαγγελματίες μηχανικούς. Πλήρως εκτετ...

Εφαρμοσμένη ακουστική

Το βιβλίο αυτό καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της Ακουστικής, δίδοντας έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της Ακουστικής σε τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο τεχνικό ενδιαφέρον όπως οι ηχομονώσεις, η ηχορρύπανση, η βελτίωση της Ακουστικής των κλειστών και ανοικτών χώρων κλπ. Η ανάγνωση τ...

Εφαρμοσμένη ακουστική

Το τεύχος αυτό των ασκήσεων, περιλαμβάνει τις λύσεις των ασκήσεων του βιβλίου "Εφαρμοσμένη ακουστική". Στην αρχή κάθε κεφαλαίου δίδονται οι βασικοί τύποι που είναι απαραίτητοι για την λύση των ασκήσεων, ενώ στο παράρτημα γίνεται μια αναφορά στο βασικά μαθηματικό υπόβαθρο που πρέπει να έχει ο αναγνώσ...

Η τετρακτύς των ηχοληπτών

[...] Μέχρι τώρα στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ελληνικών Πανεπιστημίων ο "ήχος" αντιμετωπίζετο ως ηχοχρωματικό υλικό κατά τις μουσικές συνθέσεις των φοιτητών και κατά τις διάφορες εκφάνσεις της μουσικής πρακτικής. Από φέτος για πρώτη φορά στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού...

Λυμένες ασκήσεις μουσικής ακουστικής

Το βιβλίο αυτό με τίτλο "Λυμένες ασκήσεις μουσικής ακουστικής" απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές μου στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στους φοιτητές των άλλων αδελφών πανεπιστημιακών τμημάτων μουσικών σπουδών, αλλά και σε όλους, όσους σπουδάζουν επιστήμ...

Ηχοτεχνία

Το έργο είναι συνέχεια του Α' τόμου της "Ηχοτεχνίας" και καλύπτει κυρίως του τομέα της ηλεκτροακουστικής δηλαδή την διδασκαλία και τα συστήματα επεξεργασίας, αποθήκευσης και αναπαραγωγής του ήχου με ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές μεθόδους και δίνει μια συστηματική και εμπεριστατωμένη αναλυτική περιγραφή αν...

Ακουστική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ακουστική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ακουστική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ηχοτεχνία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ηχοτεχνία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ηχοτεχνία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μουσική ακουστική τεχνολογία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μουσική ακουστική τεχνολογία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μουσική ακουστική τεχνολογία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ακουστική για ηχολήπτες

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ακουστική για ηχολήπτες στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ακουστική για ηχολήπτες, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εφαρμοσμένη ακουστική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εφαρμοσμένη ακουστική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εφαρμοσμένη ακουστική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εγχειρίδιο ακουστικής

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εγχειρίδιο ακουστικής στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εγχειρίδιο ακουστικής, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...