Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Γεωμετρία Α΄ λυκείου

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές της Α΄ Λυκείου που θέλουν ένα μεθοδικό και πλήρες βοήθημα στη Γεωμετρία. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους μαθητές στην καθημερινή τους μελέτη, ώστε να ανταποκρίνονται με απόλυτη επιτυχία στις απαιτήσεις του σχολείου ή των εξετάσεων και συγχρόνως να προσφ...

Γεωμετρία Β΄γενικού λυκείου

Στο παρόν βιβλίο οι μαθηματικοί Βασίλης Γατσινάρης και Κωνσταντίνος Χαλιάσος παρουσιάζουν σε απλά μαθήματα όλη την εξεταστέα ύλη που προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για τη Γεωμετρία Β΄λυκείου γενικής παιδείας. Το βιβλίο περιέχει: - Συστηματική παρουσίαση και ανάλυσ...

Ευκλείδια γεωμετρία Α΄ και Β΄ γενικού λυκείου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ευκλείδια γεωμετρία Α΄ και Β΄ γενικού λυκείου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ευκλείδια γεωμετρία Α΄ και Β΄ γενικού λυκείου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ευκλείδια γεωμετρία Α΄ και Β΄ γενικού λυκείου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ευκλείδια γεωμετρία Α΄ και Β΄ γενικού λυκείου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ευκλείδια γεωμετρία Α΄ και Β΄ γενικού λυκείου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γεωμετρία Β΄ λυκείου

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές της Β’ Λυκείου που θέλουν ένα μεθοδικό και πλήρες βοήθημα στη Γεωμετρία. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους μαθητές στην καθημερινή τους μελέτη, ώστε να ανταποκρίνονται με απόλυτη επιτυχία στις απαιτήσεις του σχολείου ή των εξετάσεων και συγχρόνως να προσφέρει...

Γεωμετρία Β΄ Λυκείου

Το βιβλίο αυτό είναι ένα πλήρες βοήθημα στην Ευκλείδεια Γεωμετρία της Β΄ Λυκείου. Η ύλη έχει χωριστεί σε κεφάλαια σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο, καθένα από τα οποία περιέχει: - θεωρία και εφαρμογές της, - λυμένες ασκήσεις, - τις δραστηριότητες και τις εργασίες του σχολικού βιβλίου, αναλυτικά απαντ...

Γεωμετρία Α΄λυκείου

Η Γεωμετρία είναι, κατά τη γνώμη μας, ένα παρεξηγημένο μάθημα. Οι περισσότεροι στέκονται στη δυσκολία του, γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια έχει υποβαθμιστεί στο σχολικό πρόγραμμα. Φιλοδοξία μας είναι, σε τούτο το βιβλίο, μέσα από απλά γεωμετρικά προβλήματα να καλλιεργήσουμε τη μαθηματική σκέψη ...

Γεωμετρία Α΄ γενικού λυκείου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γεωμετρία Α΄ γενικού λυκείου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γεωμετρία Α΄ γενικού λυκείου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γεωμετρία Α΄ γενικού λυκείου

Το βιβλίο αυτό καλύπτει την ύλη της Γεωμετρίας Α΄ Γενικού Λυκείου. Με τη δομή που ακολουθεί: · Γνωρίζω · Κατανοώ · Εμπεδώνω · Εφαρμόζω βοηθά τον μαθητή στην κατανόηση της Ευκλείδειας Γεωμετρίας και του δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να φέρνει εις πέρας από απλές έως και αρκετά δύσκολες ασκήσε...

Γεωμετρία Α΄ λυκείου

Περιέχει τις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις κατανόησης, τις ασκήσεις και τις δραστηριότητες του σχολικού βιβλίου Το βιβλίο αυτό καλύπτει την ύλη της Ευκλείδειας Γεωμετρίας της Α’ Λυκείου και έχει γραφτεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ο κάθε μαθητής να ξεκινά από τη θεωρία και τις βασικές εφαρμογές της,...

Ευκλείδεια γεωμετρία Β΄ τάξη ενιαίου λυκείου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ευκλείδεια γεωμετρία Β΄ τάξη ενιαίου λυκείου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ευκλείδεια γεωμετρία Β΄ τάξη ενιαίου λυκείου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Γεωμετρία Α΄ λυκείου

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα βοήθημα για τη Γεωμετρία της Α΄ τάξης του Λυκείου και απευθύνεται: - Στους μαθητές της Α΄ λυκείου - Στους καθηγητές της Α΄ λυκείου Περιέχει: - Συνοπτική θεωρία - Λυμένες ασκήσεις, υποδειγματικές λύσεις, σκέψεις για τη λύση - Μεθοδολογίες - Ασκήσεις για εξάσκηση α...

Γεωμετρία Β΄ λυκείου

Περιέχει: - Συνοπτική θεωρία - Παρατηρήσεις στη θεωρία, στις οποίες στηρίζονται οι απαντήσεις των ερωτήσεων και οι λύσεις των ασκήσεων - Μεθοδολογία και σχόλια για τη λύση ασκήσεων - Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού, σωστό - λάθος, αντιστοίχησης, πολλαπλής επιλογής - Λυμένες ασκήσεις, ως υποδείγματα...

Ευκλείδεια γεωμετρία Β΄ ενιαίου λυκείου

[...] Στόχος του βιβλίου δεν είναι η παρουσίαση μιας ακόμα σειράς ασκήσεων, ασύνδετων μεταξύ τους, που δεν αγγίζουν τον πυρήνα της Γεωμετρίας. Με τη μεθοδολογία που παρατίθεται σε κάθε θεματική ενότητα και την κλιμάκωση, ως προς το βαθμό δυσκολίας, των ασκήσεων προς λύση επιδιώκεται να καλλιεργηθεί ...

Γεωμετρία Β΄ λυκείου

Στο βιβλίο αυτό προτείνεται ενα ολοκληρωμένο βοήθημα για τους μαθητές τις Β' Λυκείου. Η θεωρία που περιέχει είναι περιορισμένη στην απολύτως απαραίτητη για τις εξετάσεις. Οι ασκήσεις αξιολόγησης έχουν ως άξονα τις ασκήσεις αξιολόγησης του Κ.Ε.Ε., συμπληρωμένες με αρκετές ασκήσεις, κυρίως ανάπτυξης. ...

Γεωμετρία Β΄ ενιαίου λυκείου

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από δύο μέρη, γράφτηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα πραγματικό βοήθημα για τους μαθητές της Β΄ λυκείου στη Γεωμετρία....

Γεωμετρία Β΄ λυκείου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Γεωμετρία Β΄ λυκείου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Γεωμετρία Β΄ λυκείου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κριτήρια αξιολόγησης γεωμετρίας Β΄ λυκείου

Σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζονται κριτήρια αξιολόγησης Γεωμετρίας τα οποία: - να ανταποκρίνονται στις (προαγωγικές) εξετάσεις, -να λύνονται με σαφήνεια, -να καλύπτουν όλο το φάσμα της εξεταστέας ύλης, -να είναι πρωτότυπα και συνδυαστικά, -να έχουν διαχρονικό χαρακτήρα, -να έχουν συνέπεια κ...

Ευκλείδεια γεωμετρία λυκείου

Το βιβλίο αυτό τονίζει με έμφαση από την πρώτη του σελίδα τις διαφορές από την Πρακτική Γεωμετρία, οδηγώντας το μαθητή σε ένα νέο δρόμο με πολύ ενδιαφέρον, όπου δεσπόζει η απόδειξη. Για την εξοικείωση του αναγνώστη με την αποδεικτική διαδικασία το βιβλίο περιέχει: Πλήρη θεωρία (την προβλεπόμενη από ...

Ευκλείδεια γεωμετρία για την Α΄ τάξη ενιαίου λυκείου

Περιέχει: -Ερωτήσεις θεωρίας -Ερωτήσεις ανάπτυξης, θέματα με απάντηση -Ερωτήσεις "Σωστού-λάθους" -Ερωτήσεις αντιστοίχισης -Ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων -Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής -Η Γεωμετρία σε βοηθά να Σκεφτείς -Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες στη Γεωμετρία -Ασκήσεις χωρίς τη λύση ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...