Βιβλία

Η προσχολική αγωγή στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης

[...] Σήμερα το ενδιαφέρον για την προσχολική αγωγή έχει αυξηθεί και σε ορισμένα κράτη έχει ενταχθεί η προσχολική αγωγή στην Α/θμια Εκπαίδευση, γιατί έχει γίνει κατανοητή η αναγκαιότητα προώθησης της προσχολικής ηλικίας, η οποία είναι ηλικία στρατηγική, με την έννοια πως οι βάσεις της σχολικής εκπα...

Προσχολική αγωγή και φροντίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Προσχολική αγωγή και φροντίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Προσχολική αγωγή και φροντίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αγωγή και εκπαίδευση της πρώιμης παιδικής ηλικίας στην Ευρώπη

[...] Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται η ανάλυση και ερμηνεία των διαδικασιών συγκρότησης της κρατικής παρέμβασης στο χώρο των υπηρεσιών αγωγής και εκπαίδευσης της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Η συγκριτική προσέγγιση των πολιτικών που ασκούνται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως στόχο να διερευνήσει ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...